Lietuvos Respublikos Seimas

2002-11-18 d. posėdis

1. Pasiūlymų dėl Naftos ir dujų išteklių mokesčio įstatymo 3,4,10 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo priedėliu įstatymo projekto IXP-1439(3) svarstymas.

Nuspręsta:

Prašyti Valstybės Turto fondo pateikti privatizuotų naftos gavybos įmonių sąrašą bei informaciją apie jų privatizavimo sąlygas ir abipusius (valstybės ir įmonių) įsipareigojimus.

2. Įstatymo dėl Tarptautinės muitinės procedūrų supaprastinimo ir suderinimo konvencijos ir jos E.3 priedo dėl muitinės sandėlių ratifikavimo projektas IXP-2017ES

Nuspręsta:

Pritarti Prezidento dekretu pateiktam įstatymo projektui IXP-2017.

3. Seimo nutarimo "Dėl ekstremalios situacijos Lietuvoje pripažinimo ir veiksmų" projektas IXP-1846.

Nuspręsta:

Atsižvelgiant į Vyriausybės bei Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvadas pasiūlyti pagrindiniam Kaimo reikalų komitetui nutarimo projektą atmesti.

4. Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo pakeitimo įstatymo projektas IXP-2037ES.

Nuspręsta:

Iš esmės pritarti teikiamam įstatymo projektui ir siūlyti pagrindiniam komitetui patobulinti šį projektą atsižvelgiant į aukščiau pateiktas Biudžeto ir finansų komiteto išvadas dėl Seimo kanceliarijos Teisės departamento pastabų bei pasiūlymų projektui Nr.IXP-2037.

5. Regioninės plėtros įstatymo pakeitimo įstatymo projektas IXP-2034.

Nuspręsta:

Pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui ir pasiūlyti pagrindiniam komitetui atsižvelgti į Seimo Teisės departamento pastabas ir pasiūlymus.

6. Valstybės politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo 2 straipsnio pakeitimo ir įstatymo priedėlio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas IXP-1988.

Nuspręsta:

Pritarta pateiktam įstatymo projektui.

7. Administracinių ginčų komisijų įstatymo 8 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-1987.

Nuspręsta:

Pritarti Vyriausybės pateiktam įstatymo projektui.

8. Sudarytos išvadų rengėjų grupės:

- Akcizų įstatymo 36 ir 40 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui IXP-2065 - kuratoriai G.Šivickas J.Lionginas /T.Gražiūnas/;

- Mokesčių administravimo įstatymo 30 ir 31 straipsnių pakeitimo, 38 straipsnio papildymo ir papildymo 58(1) straipsniu įstatymo projektui IXP-2068 - kuratoriai G.Šivickas J.Lionginas /T.Gražiūnas/;

- Mokesčių administravimo įstatymo 5 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui IXP-2069 - kuratoriai G.Šivickas J.Lionginas /T.Gražiūnas/;

- Mokesčių administravimo įstatymo 58 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui IXP-2020 - kuratoriai G.Šivickas J.Lionginas /T.Gražiūnas/;

- Seimo nutarimo "Dėl individualių įmonių veiklos sąlygų gerinimo" projektui IXP-2075 - kuratoriai J.Palionis E.Savickas /A.Mikalauskas/;

- Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 1,2,34,36,37(1),38,42,43,44,45,46 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo 12 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui IXP-2066 - kuratoriai G.Šivickas J.Lionginas /T.Gražiūnas/;

- Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sandaros įstatymo 3,5,6 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymo 5 straipsnio 1 dalies pakeitimo įstatymo projektui IXP-2067 - kuratoriai G.Šivickas J.Lionginas /T.Gražiūnas/;

- Turto arešto aktų registro įstatymo 6 straipsnio pakeitimo įstatymo 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui IXP-2070 - kuratoriai G.Šivickas J.Lionginas /T.Gražiūnas/;

- Sveikatos draudimo įstatymo 7,17,18 ir 19 straipsnių pakeitimo įstatymo 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui IXP-2071 - kuratoriai G.Šivickas J.Lionginas /T.Gražiūnas/;

- Administracinių teisės pažeidimų kodekso pakeitimo ir papildymo įstatymo 52 straipsnio 3 dalies pakeitimo įstatymo projektui IXP-2072 - kuratoriai G.Šivickas J.Lionginas /T.Gražiūnas/;

- Transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 14 straipsnio papildymo įstatymo projektui IXP-2058 - kuratoriai G.Šivickas E.Savickas /A.Mikalauskas/.

- Transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 4 straipsnio 2 dalies ir 22 straipsnio 1 dalies 2 punkto pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui IXP-2021 - kuratoriai G.Šivickas E.Savickas /A.Mikalauskas/.

 

 
Naujausi pakeitimai - 2002 11 18.
Danguolė Zabulėnienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Biudžeto ir finansų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas