Lietuvos Respublikos Seimas

Apie komiteto posėdį 02-11-13

Komitete svarstytas Pensijų sistemos reformos įstatymo projektas Nr. IXP-1229(2). Komitetas nutarė pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui.

Antru darbotvarkės klausimu komitetas apsvarstė Notariato įstatymo 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 20, 22, 23, 25, 27, 28, 31, 32, 36, 37, 40, 41, 44, 51, 53, 56, 57, 59, 60 straipsnių ir II skyriaus pavadinimo pakeitimo ir papildymo, Įstatymo papildymo 61, 62, 151, 221, 271 straipsniais ir 43, 58, 63, 64 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektą Nr. IXP-1989. Komitetas nutarė siūlyti pagrindiniam komitetui atsižvelgti į Teisės departamento pastabas, iš esmės pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui ir šiems komiteto pasiūlymams:

1. siūlome patikslinti 2 str. 3 d. prie žodžio “seniūnai” pridedant “savivaldybių” ir išdėstyti šią dalį taip:

“Šiame įstatyme nustatytais atvejais atskirus notarinius veiksmus gali atlikti Lietuvos Respublikos konsuliniai pareigūnai ir savivaldybių seniūnai”;

2. kyla neaiškumų dėl 10 str. 1 d. 10 punkto - organizuojama ne notarų, o kandidatų į notarus (asesorių) praktika, nes notarai yra nepriklausomi ir patys savarankiškai rūpinasi ir vykdo notarinę veiklą, todėl siūlome šį punktą išdėstyti taip:

“10) organizuoja kandidato į notarus ( asesoriaus ) praktikos atlikimą”.

3. siūlome patikslinti II skyriaus pavadinimo pakeitimą įtraukiant žodį “savivaldybių” seniūnai ir išdėstyti šio skyriaus pavadinimą taip: “NOTARŲ, LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSULINIŲ PAREIGŪNŲ IR SAVIVALDYBIŲ SENIŪNŲ ATLIEKAMI NOTARINIAI VEIKSMAI”.

4. siūlome papildyti 27 (1) straipsnį žodžiu “savivaldybių” seniūnų atliekami notariniai veiksmai ir išdėstyti šį straipsnį taip:

“Savivaldybių seniūnai atlieka neatlygintinai seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams šiuos notarinius veiksmus:

1) tvirtina įgaliojimus, kuriuos fiziniai asmenys duoda korespondencijai (konkrečiai - siunčiamiems pinigams ir siuntiniams) gauti, taip pat darbo užmokesčiui ir kitoms su darbo santykiais susijusioms išmokoms, pensijoms, pašalpoms, stipendijoms gauti;

2) liudija dokumentų nuorašų ir jų išrašų tikrumą;

3) liudija parašo dokumentuose tikrumą.”

5. siūlome papildyti 28str. 4d. žodžiu “savivaldybių” seniūnų ir išdėstyti šią dalį taip:

“Savivaldybių seniūnų atliekamų notarinių veiksmų vietą nustato Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas”.

Trečiu darbotvarkės klausimu komitetas apsvarstė ir pritarė Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos veiklos ataskaitai.

Komitetas paskyrė išvadų rengėjus dėl šių įstatymų projektų:

- Profesinių sąjungų įstatymo preambulės 1, 3, 13, 14, 15, 16, 20, ir 21 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto Nr. IXP-2036 ES - Ireną Degutienę ir Vasilijų Fiodorovą;

- Socialinės apsaugos pagrindų įstatymo projekto Nr. IXP-2024 - Artūrą Melianą ir Algirdą Sysą;

- Darbo užmokesčio indeksavimo įstatymo projekto Nr. IXP-2025 - Artūrą Melianą bei Algirdą Sysą;

- Konstitucinio Teismo įstatymo 16 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto Nr. IXP-2010 - Artūrą Melianą bei Algirdą Sysą;

- Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 17 straipsnio papildymo įstatymo projekto IXP-2054 - Ireną Degutienę ir Ireną Šiaulienę.
Naujausi pakeitimai - 2002 11 14.
Renata Liekienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Socialinių reikalų ir darbo komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas