Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie komiteto posėdį

2002 m. lapkričio 13 dieną Ekonomikos komiteto posėdyje:

 

1.SVARSTYTA:

Reklamos įstatymo 1, 2, 5, 6, 19, 21, 22, 23 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei papildymo Įstatymo priedu įstatymo projektas IXP-2004ES.

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

1. Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadai.

2. Komiteto paskirtas pranešėjas: A.Vazbys.

 

2.SVARSTYTA:

Įmonių bankroto įstatymo 11ir 22 straipsnių papildymo įstatymo projektas IXP-1566.

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

1. Pritarti iniciatoriaus pateiktam įstatymo projektui ir komiteto išvadoms.

2. Komiteto paskirtas pranešėjas: P.Vilkas.

 

3.SVARSTYTA:

Vidaus vandenų transporto kodekso 1, 6, 13, 15, 16, 31, 61 straipsnių ir dešimtojo skirsnio pavadinimo pakeitimo bei 73, 74, 75 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas IXP-1951.

NUSPRĘSTA(bendru sutarimu):

1. Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadai.

2. Komiteto paskirtas pranešėjas: S.Lapėnas.

 

4. SVARSTYTA:

Įstatymo „Dėl Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos Kioto protokolo ratifikavimo“ projektas IXP-2003.

NUSPRĘSTA:

1. Pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui ir komiteto išvadai.

2. Komiteto paskirtas pranešėjas: R.Sinkevičius.

 

5. SVARSTYTA:

Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 2, 5, 6, 14, 17, 23, 24, 25 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas IXP-1998.

NUSPRĘSTA:

1. Pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui.

2. Komiteto paskirtas pranešėjas: R.Vaštakas.

 

6.SVARSTYTA:

Pasirengimas Gamtinių dujų įstatymo, Naftos produktų ir naftos valstybės atsargų įstatymo ir 2002 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo pakeitimo įstatymo projekto IXP-2042 svarstymui.

 

NUSPRĘSTA(bendru sutarimu):

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti J.Budrevičių, P.Vilką, komiteto patarėją V.Strimaitį ir komiteto padėjėją G.Smetonaitę.

 

7.SVARSTYTA:

Pasirengimas Administracinių teisės pažeidimų kodekso 99(4), 224, 235(1), 236 ir 259(1) straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto IXP-2044 svarstymui.

NUSPRĘSTA(bendru sutarimu):

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti J.Budrevičių, P.Vilką, komiteto patarėją V.Strimaitį ir komiteto padėjėją G.Smetonaitę.

 

8.SVARSTYTA:

Ekonomikos komiteto posėdžių savaitės (nuo 2002-11-18) darbotvarkė.

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

Patvirtinti Ekonomikos komiteto posėdžių savaitės (nuo 2002-11-18) darbotvarkę.

 
Naujausi pakeitimai - 2002 11 14.
Rasa Ona Duburaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Ekonomikos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas