Lietuvos Respublikos Seimas

Seimo Pirmininko kalba, pasakyta 2002 m. lapkričio 14-15 d. Seime vykstančioje konferencijoje „NARKOTIKŲ POLITIKA IR PREVENCIJA“

Lapkričio 14 d. pranešimas VIR

Mieli konferencijos dalyviai ir svečiai,

Džiaugiuosi, kad šios aktualios konferencijos organizatoriams pavyko suburti gausų kovos su narkomanija specialistų ratą, dvi dienas pasirengusių diskutuoti ir pasikeisti patirtimi sprendžiant vienos iš skaudžiausių šiandieninių visuomenės problemų – narkomanijos keliamą grėsmę, ieškant optimalių priemonių narkomanijos prevencijai.

Narkomanijos keliamos problemos yra vienodos visoje Europoje, visame pasaulyje, tačiau jeigu Vakarų Europos valstybės turi jau nusistovėjusią kovos su narkomanija praktiką, narkomanijos prevencija mūsų šalyje, deja, vis dar yra ieškojimų stadijoje. Todėl tikiu, kad užsienio ekspertų patarimai, pasiūlymai ir rekomendacijos padės geriau mums kartu surasti protingus ir efektyvius sprendimus.

Manau, kad mes visi puikiai žinome, kokius uždavinius šiandien reikia spręsti – įgyvendinti narkomanijos prevencijos priemones siekiant laisvos nuo narkotikų visuomenės, užkirsti kelią piktnaudžiavimui narkotikais tarp jaunų žmonių, visomis išgalėmis kovoti su neteisėta narkotikų apyvarta, padėti priklausomiems nuo narkotikų asmenims, sukuriant efektyvią gydymo, reabilitacijos ir integracijos į visuomenę sistemą. Čia jau nebeužtenka tik deklaratyvaus požiūrio ir griežtų pareiškimų, kad reikia kovoti su šiuo narkomanijos plitimu.

Narkotikų vartojimas, jų keliamos problemos ir skaudžios pasekmės šiandien mus visus verčia imtis ryžtingų veiksmų kovojant prieš šį sparčiai plintančią problemą. Skaudžiausia, kad narkomanais lengviausiai ir vis dažniau tampa vaikai, jaunimas, narkomanija sukelia kitas socialines problemas, perauga į nusikaltimus, jos plitimas sparčiai prisideda prie skaudžiausios žmonijos rykštės – AIDS plitimo.

Narkomanijos plitimas Lietuvoje rodo, kad pasirinktos kovos priemonės kol kas nėra efektyvios, nors šalyje veikia daug institucijų ir organizacijų bei padalinių, skirtų kovai su narkomanija. Akivaizdu, kad trūksta koordinacijos šių institucijų veiksmuose.

Noriu pabrėžti, kad nors koordinacija ir optimalus funkcijų pasiskirstymas, atsakomybė yra labai svarbūs faktoriai efektyviai kovoti su narkomanija, jos keliamomis problemomis, tačiau vienas svarbiausių vaidmenų kovoje su narkomanija tenka visuomenei, tai yra kiekvienam iš mūsų. Mes turime nustoti slėpti galvą smėlyje ir tikėtis, kad narkomanija nepalies mūsų vaikų, kiekvienas mūsų turime aktyviai įsijungti į kovą su narkomanija, pranešti, išaiškinti, nebijoti pažiūrėti tiesai į akis, antraip visa kova bus tik kova su vėjo malūnais.

Narkomanija jau tampa ne tik socialine, bet ir nacionaline problema, todėl yra būtina sukurti pastovų parlamentinės kontrolės mechanizmą, įtraukiant nacionalinę narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos programą į ilgalaikių valstybės saugumo stiprinimo programų sąrašą. Akivaizdu, kad 1999 m. sukurta programa nedavė lauktų rezultatų, ką parodė ir valstybės kontrolės atliktas auditas. Neefektyviai panaudoti valstybės skirti milijonai litų, o augantis narkomanų skaičius byloja, kad vykdomoji valdžia iki šiol nepakankamai užtikrino jos vykdymą. Turime apjungti visas kovos su narkomanija grandis, didesnį dėmesį skirti ne tik narkotikus vartojančių asmenų gydymui ir reabilitacijai, bet ir narkomanijos prevencijai, narkotikų patekimo kelių nustatymui ir užkirtimui, nuolatos atlikti programos lėšų panaudojimo auditą.

Tikiuosi, kad Vyriausybė deramai atsižvelgs į narkomanijos plitimo keliamus iššūkius ir parengs kompleksišką ilgalaikę Nacionalinės narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos programą, į kurią bus įtraukti ir vertingi šios tarptautinės konferencijoje išsakyti pasiūlymai.

Džiaugiuosi, kad narkomanijos ir AIDS keliamų problemų svarstymas jau tampa tradicija, todėl linkiu visiems jos dalyviams vaisingų diskusijų ir svarbiausia, konkrečių rezultatų.
Naujausi pakeitimai - 2002 11 14.
Artūras Zeleniakas   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo vadovai  >   Seimo Pirmininko kalbos

LR Seimas