Lietuvos Respublikos Seimas

Lapkričio 11 d. posėdžiai

 

Švietimo ir mokslo pakomitetis surengė posėdį Švietimo ir mokslo ministerijoje, kur drauge su jos vadovais, pavaldžių įstaigų vadovais, socialiniais partneriais buvo aptarti Ministerijos dvejų metų darbo rezultatai, taip pat aptarti kai kurie svarstomo Švietimo įstatymo projekto probleminiai straipsniai.

Švietimo ir mokslo ministras Algirdas Monkevičius pareiškė, kad tikimasi, jog dar šiais metais Seimas priims naują Švietimo įstatymo redakciją, visuomenei pateiktas svarstyti Švietimo plėtotės strategines nuostatas.

Kultūros pakomitetis išvažiuojamajame posėdyje į Kauno valstybinį akademinį dramos teatrą kartu su teatro vadovu Vidmantu Bartuliu, teatro darbuotojais bei Kultūros ministerijos specialistais svarstė Kauno valstybinio akademinio dramos teatro problemas. Pakomitečio nariai nusprendė siūlyti Kauno valstybiniam akademiniam dramos teatrui sudaryti preliminarų 2-3 metų repertuarą, tada įvertinti aktorių poreikį. Prireikus mažinti aktorių skaičių, tai atlikti atestacijos būdu. Taip pat nuspręsta siūlyti Kultūros ministerijai teisiškai reglamentuoti etatinių artistų apmokėjimą, atsižvelgiant į jų darbo pobūdį.
Naujausi pakeitimai - 2002 11 13.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas