Lietuvos Respublikos Seimas

2002 m. lapkričio 13 d. komiteto posėdis

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

TEISĖS IR TEISĖTVARKOS KOMITETAS

P O S Ė D I S

2002-11-13

Komitetas, apsvarstęs Baudžiamojo kodekso 8(1) straipsnio pakeitimo ir papildymo 345 straipsniu įstatymo projektą IXP-1999,nusprendė pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui.

Komitetas, apsvarstęs Administracinių teisės pažeidimų kodekso 183 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą IXP-1722, nusprendė pritarti patobulintam įstatymo projektui.

Nesant kvorumui, komitetas nepriėmė sprendimo dėl šių įstatymų projektų: Religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymo pakeitimo įstatymo projektas IXP-1929, Administracinių ginčų komisijų įstatymo 8 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-1987, Valstybės politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo 2 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo priedėlio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas IXP-1988.

Minėtų projektų svarstymas atidėtas iki kito komiteto posėdžio.
Naujausi pakeitimai - 2002 11 13.
Rivena Jankauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Teisės ir teisėtvarkos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas