Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie 2002.11.11 posėdį

Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto informacija Spaudos tarnybai apie 2002-11-11 dienos komiteto posėdį

Komitetas, paskirtas pagrindiniu, svarstė:

- Savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo pakeitimo įstatymo projektą IXP-1938.

Nusprćsta: Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadai. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.) Įstatymo projekto tikslas – patobulinti savivaldybių administracinės priežiūros vykdymo efektyvumą ir taip užtikrinti tinkamą valstybės ir savivaldybių interesų derinimą. Komiteto patobulintame projekte nustatyta 4 metų kadencija, kas taikoma tik naujai skiriamiems Vyriausybės atstovams, kad jie negali dalyvauti politinių partijų veikloje bei jų veiklą kontroliuoja ir prižiūri Vyriausybė arba jos įgaliotas ministras, bei kiekvienoje apskrityje yra po vieną Vyriausybės atstovą. Vyriausybės teiktame įstatymo projekte buvo numatyta galimybė paskirti kelis Vyriausybės atstovus apskrityje ir nustatyti kuriose apskrities savivaldybėse jie vykdys administracinę priežiūrą, bet šiai nuostatai komitetas nepritarė.

- Viešojo administravimo įstatymo 39 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą IXP- 1997.

Nusprćsta: Pritarti įstatymo projektui. (Balsavimo rezultatai: 7 balsavo “už“, 1 “susilaikė“.)

- Vietos savivaldos įstatymo 3, 4, 12, 18, 21, 29, 30, 31 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą IXP- 1807

Nusprćsta: Projektą atmesti. (Balsavimo rezultatai: 6 balsavo “už“, 2 “susilaikė“.)

- Seimo rinkimų įstatymo 98 straipsnio pakeitimo įstatymo projektoIXP-1935 ir Prezidento rinkimų įstatymo 2 (1) straipsnio pakeitimo įstatymo projekto IXP-619(3) ir Valstybės politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo 3 ir 5 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto komitetas nesvarstė.

Pasirengė svarstyti:

- Regioninės plėtros įstatymo pakeitimo įstatymo projektą IXP-2034

Nuspręsta: Išvadų projekto rengėjais paskirti A. Rima, A.V.Indriūną, V.Tomaševskį ir K.Rimšelį bei projektą komitete svarstyti lapkričio 25 d.

- Valstybės tarnybos įstatymo 9, 22 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą IXP-2032

Nuspręsta: Išvadų projekto rengėjais paskirti A.V.Indriūną ir K.Rimšelį ir projektą svarstyti lapkričio 18 d.

Komitetas, paskirtas papildomu, svarstė:

- Notariato įstatymo 2, 3,6, 7, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 20, 22, 23, 25, 27, 28, 31, 32, 36, 37, 40, 41, 44, 51,53, 56, 57, 59, 60 straipsnių ir II skyriaus pavadinimo pakeitimo ir papildymo, Įstatymo papildymo 6(1), 6(2), 15(1), 22(1), 27(1) straipsniais ir 43, 58, 63, 64 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektą IXP- 1807

Nusprćsta: Iš esmės projektui pritarti, siūlant pagrindiniam komitetui tobulinti atsižvelgiant į Teisės departamento išvadą ir LSA pasiūlymus, kuriems pritarė komitetas. (Balsavimo rezultatai: 7 balsavo “uţ“, 1 “susilaikė“.)

 

 

 

Komiteto sekretoriato padėjėja

G.Jasaitienė 396-806
Naujausi pakeitimai - 2002 11 13.
Genovaitė Jasaitienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas