Lietuvos Respublikos Seimas

Armino Lydekos komandiruotės į Danijos karalystę 2002 lapkričio 5- 7 d. ataskaita

Lietuvos Respublikos Seimo Žmogaus teisų komiteto pirmininko pavaduotojas Arminas Lydeka su darbo vizitu lankėsi Danijos karalystės Folketingo (Parlamento) kartu su Danijos vokiečių tautinės mažumos asociacijos ir Vokietijos danų tautinės mažumos asociacijos surengtoje Parlamentinėje konferencijoje dėl tautinių mažumų padėties išsiplėtusioje Europos Sąjungoje.

Į konferenciją atvyko daugiau nei 20 Europos valstybių aukščiausio rango pareigūnai, ambasadoriai ir kiti atstovai. Tai yra – buvo kviečiama iš kiekvienos Europos Sąjungos valstybės po du nacionalinio parlamento atstovus, tokia pat tvarka buvo pakviesti ir daugumos valstybių kandidačių į Europos Sąjungą atstovai. Konferencijoje taip pat dalyvavo Europos Tautų (kurios yra nacionalinės mažumos) Federalinės Sąjungos vadovai, Europos Tarybos atstovai, kitų organizacijų aukšti asmenys ir atstovai.

Konferenciją atidarė ir sveikinamąją kalbą pasakė Danijos karalystės Folketingo Pirmininkas Ivar Hansen.

Pagrindiniu konferencijos akcentu tapo danų tautinės mažumos Vokietijos Federacinėje Respublikoje ir vokiečių tautinės mažumos Danijos karalystėje problemų sprendimo ir bendradarbiavimo sistemos sukūrimo modelio pristatymas ir įvertinimas, kaip pavyzdinio visoms Europos valstybėms. Remiantis šia situacija, buvo bandoma nagrinėti kitose valstybėse egzistuojančias tautinių mažumų problemas, jų priežastis ir pasekmes.

Daug diskusijų ir vertinimų sulaukė vienas pagrindinių klausimų - “ką laikyti tautine mažuma?”. Konferencijos metu buvo pasiūlyta griežtai atskirti tautinės mažumos ir imigrantų sąvokas, kategorijas ir problemas. Tautine mažuma siūloma laikyti grupę asmenų, kuriuos vienija tautiniai bruožai, bendra kalba ir papročiai, taip pat jų senas istorinis buvimas kitos valstybės teritorijoje. Imigrantais siūloma vadinti asmenis atvykusius iš kitos valstybės, pvz. turkai ar kurdai Vokietijoje. Daug debatų sukėlė kitų valstybių pasiūlymas Lietuvos, Latvijos ir Estijos rusakalbius priskirti imigrantų kategorijai, ir nevadinti tautine mažuma (kaip argumentas buvo pateikta Europos tarybos pripažįstama teorija, kad šie asmenys nėra senieji gyventojai, jie atvyko po trijų anksčiau minėtų valstybių okupacijos).

Konferencijos metu skaitytuose pranešimuose ir vykusiuose debatuose Lietuva buvo pripažinta, kaip bene mažiausiai problemų, susijusių su tautinėmis mažumomis, turinti valstybė. Šiai nuostatai pritarė ir pakartotinai ją įgarsino savo pasisakyme ir Lietuvos Respublikos Seimo Žmogaus teisų komiteto pirmininko pavaduotojas Arminas Lydeka.

Finalinius konferencijos pastebėjimus, išvadas ir apibendrinimus pateikė Danijos karalystės Folketingo Europos reikalų komiteto pirmininkas Claus Larsen - Jensen ir Europos Tautų Federalinės Sąjungos Prezidentas Romedi Arquint.

Konferencijos uždarymo kalbą pasakė Danijos karalystė Folketingo pirmininkas Ivar Hansen.

Seimo narys Arminas Lydeka dvišaliuose pokalbiuose, bei pietų ir priėmimų metu taip pat aptarė kitus politinius klausimus su Europos Tarybos parlamentinės asamblėjos, Kipro, Danijos, Italijos, Rumunijos ir Estijos parlamentų atstovais.
Naujausi pakeitimai - 2002 11 13.
Eglė Lasauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   DANIJA

LR Seimas