Lietuvos Respublikos Seimas

2002-11-13 d. posėdis

1. Pensijų sistemos reformos įstatymo projektas IXP-1229(2)ES.

Nuspręsta:

Pasiūlyti Pagrindiniam komitetui pritarti Vyriausybės pateiktam įstatymo projektui Nr. IXP-1229(2), atsižvelgus į Seimo narių,

Teisės departamento ir kitų institucijų Komiteto pritartas pastabas

Balsavimo rezultatai: 5 už; - prieš; 4 susilaikė.

2. Seimo nutarimo "Dėl valstybinio audito koncepcijos" projektas IXP-1994 ir šiuo nutarimu tvirtinamos Valstybinio audito koncepcijos svarstymas.

Nuspręsta:

Padaryta svarstyme pertrauka.

3. Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 129 straipsnio papildymo įstatymo projektas IXP-1970.

Nuspręsta:

Pritarti patobulintam įstatymo projektui.

4. Sudarytos išvadų rengėjų grupės:

- Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo pakeitimo įstatymo projektas IXP-2037ES - kuratoriai A.Butkevičius R.Palaitis /G.Morkūnas/;

- Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-1996 - kuratoriai G.Šivickas J.Lionginas (T.Gražiūnas);

- Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 straipsnio 24 punkto įstatymo projektas IXP-1886 - kuratoriai G.Šivickas J.Lionginas (T.Gražiūnas).
Naujausi pakeitimai - 2002 11 13.
Danguolė Zabulėnienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Biudžeto ir finansų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas