Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie komiteto posėdį

2002 m. lapkričio 12 dieną Ekonomikos komiteto posėdyje:

 

SVARSTYTA:

1. 2002-11-07 d. Seimo nario V.Greičiūno pasiūlymas LIETUVOS RESPUBLIKOS KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO ĮSTATYMO 2, 4, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 31, 33, 34, 36 IR 38 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMO PROJEKTUI IXP-1792 (3SP)

NUSPRĘSTA (8 “už”; - “prieš”; 2 “susilaikė”):

1) iš esmės pritarti iniciatoriaus pateiktam pasiūlymui;

2) siūlomą 25 straipsnio 6 dalį išdėstyti taip:

“6. Uosto žemės nuomos ir subnuomos sąlygas ir reikalavimus nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

2. 2002-11-08 d. Seimo narių R.Valčiuko, R.Vaštako pasiūlymai LIETUVOS RESPUBLIKOS KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO ĮSTATYMO 2, 4, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 31, 33, 34, 36 IR 38 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMO PROJEKTUI IXP-1792 (3SP)

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

1) konstatuoti, kad Seimo narių R.Valčiuko, R.Vaštako pasiūlymai yra identiški;

2) konstatuoti, kad Seimo narių R.Valčiuko ir R.Vaštako pasiūlymai, išdėstyti 1 ir 2 punktuose yra priešingai analogiški Seimo narių A.Vazbio ir R.Sinkevičiaus pasiūlymams, kuriuos Ekonomikos komitetas svarstė 2002 m. spalio 30 d. ir kuriems pritarė (Ekonomikos komiteto 2002m. spalio 30 d. išvada Nr. 52 108-19/11-419).

3) atsižvelgiant į tai, kad Seimo narių R.Valčiuko ir R.Vaštako siūlomas nuostatas, išdėstytas jų pasiūlymų 1 ir 2 punktuose, Ekonomikos komitetas jau svarstė, iš naujo jų Ekonomikos komiteto posėdyje nebesvarstyti (Seimo statuto 152 str. 3 d.);

4) konstatuoti, kad Seimo nariai R.Valčiukas ir R.Vaštakas savo pasiūlymus, išdėstytus 3 punkte atsiėmė, pritardami Seimo nario V.Greičiūno pasiūlymui.
Naujausi pakeitimai - 2002 11 12.
Rasa Ona Duburaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Ekonomikos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas