Lietuvos Respublikos Seimas

Seimo Pirmininkas su žemdirbių atstovais svarstė kaimo ateitį

Lapkričio 12 d. pranešimas VIR

Kitų metų valstybės biudžeto projektas, numatomi asignavimai žemės ūkiui, specialioji kaimo rėmimo programa, žemės ūkio ateitis Lietuvai integruojantis į Europos Sąjungą ir kiti aktualūs klausimai šiandien buvo aptarti Seimo Pirmininko susitikime su Lietuvos žemdirbių atstovais.

Seimo Pirmininkas žemdirbiams pristatė kitų metų biudžeto projektą, jame numatytas lėšas žemės ūkiui. Susitikime taip pat dalyvavo Žemės ūkio ministras Jeronimas Kraujelis, Seimo Kaimo reikalų komiteto pirmininkas Gintautas Kniukšta, Biudžeto ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas Gintautas Šivickas.

Žemės ūkio rūmų pirmininkas Jonas Ramonas susitikime pabrėžė, kad žemdirbių netenkina dabartinis žemės ūkio biudžeto projektas. Pasak Ramono, jei situacija nepasikeis ir grąžinus biudžeto projektą atgal į Vyriausybę, žemės ūkio laukia liūdna ateitis. “Kyla klausimas, ar apsimoka kaimiečiui dirbti, gal geriau sėdėti ant krosnies ir gauti pašalpas”, sakė Ramonas.

Žemdirbiai taip pat išreiškė susirūpinimą kitais metais numatyta dyzelinio kuro kompensavimo tvarka ir pabrėžė, kad dyzelinio kuro kompensavimas turi būti finansuojamas atskira biudžetine programa, o ne iš specialiosios kaimo rėmimo programos lėšų.

Susitikime tai pat aptartos galimybės labiau paremti pradedančius ūkininkauti jaunus, žemės ūkio srityje išsilavinimą įgijusius ūkininkus. Pasak Jaunųjų ūkininkų ratelių sąjungos pirmininko Prano Žymančiaus, 60 procentų Lietuvos ūkininkų yra pensininkai, šalyje ūkininkauja tik 4 tūkstančiai jaunų žmonių. “Kyla klausimas, kas modernizuos žemės ūkį, įsisavins ateinančias Europos Sąjungos lėšas”, pabrėžė jis. Pasak Žymančiaus, pagrindinė jaunųjų ūkininkų problema – kreditai, nes jaunas žmogus dar neturi jokio turto, neišgali mokėti 10 procentų siekiančių palūkanų bankams.

Išklausęs žemdirbių pasiūlymus, Seimo Pirmininkas pabrėžė, kad biudžeto svarstymas dar nebaigtas ir dar yra galimybių ieškoti kompromiso. “Mūsų diskusija nėra nuvažiavusio traukinio vijimasis. Pagal galimybes stengsimės atsižvelgti į visus racionalius argumentus” pabrėžė Seimo Pirmininkas. A. Paulauskas pažadėjo žemdirbiams artimiausiu metu žemės ūkio finansavimo problemas asmeniškai aptarti su Ministru Pirmininku Algirdu Brazausku.

 

Prasidėjus 2003 - ųjų metų biudžeto projekto svarstymui Seime, parlamento vadovas inicijuoja aktyvų šio projekto aptarimą su įvairiomis visuomenės grupėmis. Susitikimas su žemdirbiais – ketvirtasis Seimo Pirmininko iniciatyvos “Apie biudžetą prie kavos” susitikimas, jau įvyko diskusijos su verslininkų, jaunimo, neįgaliųjų organizacijų, atstovais.

Susitikimai “Prie kavos apie biudžetą” – tai Seimo Pirmininko iniciatyva kuo labiau įtraukti visuomenę į Nacionalinio biudžeto projekto svarstymą. Seimo Pirmininkas sieks, kad būtų kuo labiau atsižvelgta į žmonių pageidavimus ir pastabas, kol biudžetas dar nėra patvirtintas.

 

Seimo Pirmininko atstovas spaudai

Arvydas Žilinskas
Naujausi pakeitimai - 2002 11 12.
Laima Šandarienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo vadovai  >   Pranešimai žiniasklaidai  >   2002 metai

LR Seimas