Lietuvos Respublikos Seimas

Seimo Pirmininkas su verslininkais aptarė kitų metų valstybės biudžeto projektą

Lapkričio 11 d. Pranešimas VIR

 

Kitų metų valstybės biudžeto projektas, biudžeto pajamų surinkimo ir išlaidų paskirstymo tikslingumas ir efektyvumas, valstybės parama verslui ir kiti aktualūs Lietuvos verslo bendruomenei klausimai šiandien buvo aptarti Seimo Pirmininko susitikime su Lietuvos verslininkų organizacijų atstovais.

Susitikime dalyvavo Lietuvos pramonininkų konfederacijos, Prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos, Lietuvos verslo darbdavių konfederacijos, Vilniaus miesto ir apskrities verslininkų darbdavių konfederacijos, Vilniaus pramonės ir verslo asociacijos, Smulkiųjų verslininkų ir prekybininkų bei Kauno regiono smulkių ir vidutinių verslininkų asociacijų atstovai.

Seimo Pirmininkas verslininkams pristatė 2003 m. valstybės biudžeto prioritetus, planuojamą biudžeto struktūrą, numatomas pajamas, mokesčių reformos įtaką 2003 m. biudžeto pajamoms ir pakvietė verslininkus aktyviai diskusijai. “Verslininkų - pagrindinių mokesčių mokėtojų į biudžetą, nuomonė ir pastabos dėl kitų metų biudžeto projekto yra labai svarbi, į ją reikia deramai atsižvelgti”, pabrėžė A. Paulauskas.

Susitikime verslininkai pastebėjo, kad kol kas mažai kalbama apie biudžeto lėšų panaudojimo efektyvumą. Verslininkai pabrėžė, kad būdami pagrindiniais mokesčių mokėtojais jie norėtų žinoti ne tik kaip paskirstomos lėšos, bet ar jos efektyviai panaudojamos. Verslininkai pasiūlė labai aiškiai įvardyti, kaip paskirstomos dėl integracijos į ES skirstomos lėšos. Kalbėdami apie valstybės valdymo efektyvumą, verslininkai kritikavo esamą valstybės tarnautojų kvalifikaciją, paruošimą, mokymą. “Kodėl, ruošiantis narystei ES, yra kuriamos naujos struktūros, priimami nauji žmonės, juk galima būtų įdarbinti dabartinius valdininkus”, klausė verslininkai.

Susitikime taip pat buvo aptartos smulkaus ir vidutinio verslo problemos. Verslininkai taip pat pastebėjo, kad trūksta sąveikos tarp smulkaus ir stambaus verslo. Pasak Lietuvos pramonininkų konfederacijos viceprezidento Mykolo Aleliūno, smulkieji verslininkai kol kas nelabai ką turi pasiūlyti stambiesiems, todėl valstybė turi skirti daugiau dėmesio smulkiųjų verslininkų kvalifikacijos kėlimui, pagalbos pradedantiesiems verslininkams teikimui.

Seimo Pirmininkas susitikime pabrėžė, kad verslininkų išsakytos pastabos bus detaliai apsvarstytos ir išanalizuotos kartu su Seimo Biudžeto ir finansų komiteto atstovais, “Ieškosime visiems priimtino kompromiso”, akcentavo A. Paulauskas. Prasidėjus 2003 - ųjų metų biudžeto projekto svarstymui Seime, parlamento vadovas inicijuoja aktyvų šio projekto aptarimą su įvairiomis visuomenės grupėmis.

Susitikimai “Prie kavos apie biudžetą” – tai Seimo Pirmininko iniciatyva kuo labiau įtraukti visuomenę į Nacionalinio biudžeto projekto svarstymą. Seimo Pirmininkas sieks, kad būtų kuo labiau atsižvelgta į žmonių pageidavimus ir pastabas, kol biudžetas dar nėra patvirtintas.

Seimo Pirmininko atstovas spaudai

Arvydas Žilinskas

 

 
Naujausi pakeitimai - 2002 11 11.
Laima Šandarienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo vadovai  >   Pranešimai žiniasklaidai  >   2002 metai

LR Seimas