Lietuvos Respublikos Seimas

2002-11-11 d. posėdis

1. Apsvarstyta galutinė Biudžeto ir finansų komiteto išvada dėl 2003 metų Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projekto IXP-1941.

Nuspręsta pritarti BFK išvadai.

Išvados galima teirautis 2002-11-12 d.

2. Padaryta komitete pertrauka Pensijų sistemos reformos įstatymo projekto IXP-1229(2)ES svarstyme.

3. Apsvarstytas Ūkininko įstatymo projektas IXP-1950.

Nuspręsta:

Iš esmės pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui ir pasiūlyti pagrindiniam komitetui patobulinti šį projektą atsižvelgiant į Biudžeto ir finansų komiteto pateiktas išvadas bei argumentus dėl pastabų ir pasiūlymų teikiamam projektui IXP-1950.

4. Apsvarstytas Akcizų įstatymo 25 ir 31 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas IXP-1943.

Nuspręsta:

1. Pritarti patobulintam įstatymo projektui.

2. Pasiūlyti LR Vyriausybei apsvarstyti galimybę atsisakyti ar sumažinti iki 4, 7 procentų šiuo metu taikomą importo muitą šviesiems naftos produktams.

5. Sudarytos išvadų grupės:

- Valstybės tarnybos įstatymo 9,22 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui IXP-2032 - kuratoriai V.Saulis K.Glaveckas /M.Šerienė/;

- Valstybės kontrolės įstatymo 8 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui IXP-2033 - kuratoriai V.Saulis K.Glaveckas /M.Šerienė/;

- Socialinės apsaugos pagrindų įstatymo projektui IXP-2024 - kuratoriai V.Saulis A.Kubilius /A.Brazdilienė/;

- Darbo užmokesčio indeksavimo įstatymo projektui IXP-2025 - kuratoriai V.Saulis A.Kubilius /A.Brazdilienė/;

- Politinių partijų ir politinių organizacijų finansavimo įstatymo 8, 12, 15, 16, 17, 18, 20 straipsnių pakeitimo ir papildymo 21 straipsniu įstatymo projektui IXP-614(3) - kuratoriai J.Palionis E.Savickas /J.Alasevičienė/;

- Politinių kompanijų finansavimo kontrolės įstatymo 4, 5, 8 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir papildymo 10(1) straipsniu įstatymo projektui IXP-615(3) - kuratoriai J.Palionis E.Savickas /J.Alasevičienė/;

- Politinių partijų ir politinių organizacijų įstatymo 11 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui IXP-2046 - kuratoriai J.Palionis E.Savickas /J.Alasevičienė/

- Įstatymo "Dėl socialinės paramos asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms (1945 07 22 - 1991 12 31)" pakeitimų ir papildymų įstatymo projektui IXP-1631 - kuratoriai V.Saulis A.Kubilius (A.Brazdilienė);

- Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo projektui IXP-1767(A)ES - kuratoriai V.Saulis K.Glaveckas /M.Šerienė/;

- Mokesčių administravimo įstatymo 14, 16, 17, 18, 39(1) ir 56 straipsnių pakeitimo ir papildymo, 2, 7, 22, 27 ir 29 straipsnių papildymo bei Įstatymo papildymo 6(1) straipsniu įstatymo projektui IXP-1961 - kuratoriai G.Šivickas J.Lionginas /T.Gražiūnas/.

 
Naujausi pakeitimai - 2002 11 11.
Danguolė Zabulėnienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Biudžeto ir finansų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas