Lietuvos Respublikos Seimas

2002 m. lapkričio 11 d. komiteto posėdis

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

TEISĖS IR TEISĖTVARKOS KOMITETAS

P O S Ė D I S

2002-11-11

 

SVARSTYTA: Administracinių teisės pažeidimų kodekso papildymo 166(1) straipsniu ir 5, 221, 259(1) straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas IXP-1888.

NUSPRĘSTA: Daryti svarstyme pertrauką.

SVARSTYTA: Įstatymo dėl Europos konvencijos dėl sprendimų, susijusių su vaikų globa, pripažinimo ir vykdymo bei vaikų globos atnaujinimo ratifikavimo projektas IXP-1977 ES.

NUSPRĘSTA: Siūlyti pagrindiniam komitetui pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui.

SVARSTYTA: Įstatymo "Dėl deputatų, įtariamų sąmoningu bendradarbiavimu su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis, mandatų patikrinimo" jį keitusio įstatymo projektas IXP-593(2).

NUSPRĘSTA: Daryti svarstyme pertrauką.

SVARSTYTA: Seimo rinkimų įstatymo 98 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-1935.

NUSPRĘSTA: Siūlyti pagrindiniam komitetui daryti svarstyme pertrauką.

SVARSTYTA: Prezidento rinkimų įstatymo 2(1) straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-619(3).

NUSPRĘSTA: Siūlyti pagrindiniam komitetui daryti svarstyme pertrauką.

SVARSTYTA: Įstatymo “ Dėl asmenų, laikomų nuolat gyvenančiais arba gyvenančiais Lietuvos Respublikoje” pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas IXP-697(2).

NUSPRĘSTA: Pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui.

SVARSTYTA: Priešgaisrinės saugos įstatymo projektas IXP-1805.

NUSPRĘSTA: Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui.

 

SVARSTYTA: Įstatymo dėl 1989 metų Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos 2000 metų fakultatyvinio protokolo dėl vaikų dalyvavimo ginkluotuose konfliktuose ratifikavimo projektas IXP-2016.

NUSPRĘSTA: Pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui.

SVARSTYTA: Baudžiamaisiais įstatymais uždrausta veika padarytos žalos atlyginimo įstatymo projektas IXP-130(3).

NUSPRĘSTA: Daryti svarstyme pertrauką.

SVARSTYTA: Baudžiamojo kodekso 53(1) straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-1681.

NUSPRĘSTA: Pritarti Komiteto patobulintam įstatymo projektui, atsižvelgiant į Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie VRM siūlymą, LR BK 51(1) str. papildyti 310(1) str. 1 ir 3 d.

SVARSTYTA: Viešojo administravimo įstatymo 39 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-1997.

NUSPRĘSTA: Pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui.

SVARSTYTA: Įstatymo “ Dėl Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos “ 2, 3,4,8,10, 15, 16, 17 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei Įstatymo papildymo 4(1) straipsniu įstatymo projektas IXP-1940.

NUSPRĘSTA: Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui.

 
Naujausi pakeitimai - 2002 11 11.
Rivena Jankauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Teisės ir teisėtvarkos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas