Lietuvos Respublikos Seimas

INFORMACIJA apie 2002 m. lapkričio mėn.6-7 d. įvykusią Seime Latvijos, Lietuvos ir Estijos parlamentarų žemės ūkio (Kaimo reikalų) komitetų atstovų Konferenciją "Žemės ūkis ir integracija į Europos Sąjungą"

Lietuvos Respublikos Seime, š. m. lapkričio 6-7 dienomis vyko Latvijos, Lietuvos ir Estijos parlamentų žemės ūkio (Kaimo reikalų ) komitetų atstovų Konferencija “Žemės ūkis ir integracija į Europos Sąjungą”.

Konferencijoje dalyvavo Seimo Kaimo reikalų ir Europos reikalų komitetų nariai, Prezidento, Vyriausybės ir kitų valdžios institucijų atstovai, Latvijos ir Estijos šalių ambasadų atakingi darbuotojai, žemės ūkio mokslo ir mokymo įstaigų vadovai, gausus būrys Žemės ūkio rūmų atstovų.

Estijos Riigikogu (parlamento) Kaimo reikalų komiteto pirmininkas ponas Ants Kaarma nurodydamas Konferencijos tikslus pažymėjo, kad Baltijos šalys turi dar kartą pareikšti šalių bendrumą, kartu ir išskirtinumą, specifiką tarp kitų Centrinės ir Rytų Europos šalių, mūsų pasiryžimą bendrai kurti mūsų kaimo ateitį vieningoje Europos Sąjungos šalių šeimoje.

Išnaudojant likusį laiką iki derybų pabaigos, turime akcentuoti, kad stojimo į ES sąlygos turėtų būti nustatytos, atsižvelgiant į Baltijos šalių specifinę situaciją.

Taip jau istorija lėmė, kad visoms trims Baltijos šalims teko labai panašūs išmėginimai. Jos patyrė ypatingai gilias reformas žemės ūkyje. Štai pavyzdžiui, Estijoje žemės ūkio dalis Bendrajame vidaus produkte per dešimtmetį sumažėjo nuo 14 iki 4 proc., Lietuvoje nuo 28 iki 7 proc., o Latvijoje nuo 21 iki 3 procentų. Sumažėjo ir dirbančiųjų žemės ūkyje skaičius, ypač Estijoje.

Drauge patyrėme ir didžiulį Rusijos krizės poveikį.

Šios ir kai kurios kitos aplinkybės – geras pagrindas siūlyti Europos Sąjungai, kad Latvijai, Lietuvai ir Estijai būtų nustatytas palankesnis referencinis laikotarpis, tuo pačiu ir didesnės atskirų produktų gamybos kvotos.

Jeigu nepavyktų išsiderėti didesnių kvotų, žemės ūkio ir kaimo plėtrai iškiltų didelių sunkumų.

Konferencijos dalyviai priėmė bendrą Baltijos šalių parlamentų Kaimo reikalų komitetų pareiškimą Europos Parlamentui ir Europos Komisijai.
Naujausi pakeitimai - 2004 03 09.
Simantė Kairienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Konferencijos, seminarai ir kiti renginiai  >   2002 metai

LR Seimas