Lietuvos Respublikos Seimas

PRANEŠIMAS SPAUDAI

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

ŽMOGAUS TEISIŲ KOMITETAS

 

 

 

Spaudos tarnybai 2002-11-06

 

 

 

Komitetas 2002-11-06 posėdyje svarstė Baudžiamojo kodekso 81 straipsnio pakeitimo ir papildymo 345 straipsniu įstatymo projektą Nr.IXP-1999 ir Įstatymo “Dėl 1989 metų Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos 2000 metų fakultatyvinio protokolo dėl vaikų dalyvavimo ginkluotuose konfliktuose ratifikavimo” projektą Nr.IXP-2016. Posėdyje dalyvavo Krašto apsaugos viceministras J.Gečas, Ministro patarėjas – teisininkas D.Žalimas, Užsienio reikalų ministerijos Tarptautinių sutarčių registravimo skyriaus vedėjas J. Rakitskis. Komitetas bendru sutarimu pritarė įstatymų projektams, kurių tikslas - užtikrinti būsimų Lietuvos Respublikos įsipareigojimų pagal 1989 metų Vaiko teisių konvencijos 2000 metų Fakultatyvinio protokolo dėl vaikų dalyvavimo ginkluotuose konfliktuose nuostatas įgyvendinimą. Projektu Nr.IXP-1999 siūloma papildyti Baudžiamąjį kodeksą 345 straipsniu, nustatysiančiu baudžiamąją atsakomybę už bet kokį (ir priverstinį, ir savanorišką verbavimą) vaikų iki 18 metų ėmimą į valstybės ginkluotosioms pajėgoms nepriklausančias ginkluotas grupes bei bet kokį vaikų iki 18 metų panaudojimą karo operacijoje.

Taip pat Komitetas svarstė Seimo nutarimo “Dėl Nacionalinio žmogaus teisių rėmimo ir apsaugos veiksmų Lietuvos Respublikoje plano patvirtinimo” projektą Nr.IXP-2005, kuriam bendru sutarimu pritarė.

Dalyvaujant Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos pirmininkui V.Andriuliui, Komitetas svarstė komisijos 2001 metų veiklos ataskaitą ir aptarė siūlymus Seimo nutarimo projektui.

Aptarti kiti klausimai ir patvirtinta kitos savaitės posėdžio darbotvarkė.
Naujausi pakeitimai - 2002 11 08.
Eglė Gibavičiūtė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Žmogaus teisių komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas