Lietuvos Respublikos Seimas

Apie komiteto posėdį 02-11-06

 

Komitetas apsvarstė Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 36, 39 ir 42 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą Nr. IXP-1820. Bendru sutarimu komitetas pritarė komiteto patobulintam projektui.

Antru darbotvarkės klausimu komitetas svarstė Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2003 metų rodiklių patvirtinimo įstatymo projektą Nr. 1967. Nuspręsta daryti Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2003 metų rodiklių patvirtinimo įstatymo projekto Nr. IXP-1967 svarstymo komitete pertrauką ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo Statuto 138 straipsniu prašyti Vyriausybės išvados dėl Biudžeto ir finansų komiteto pasiūlymo Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2003 metų rodiklių patvirtinimo įstatymo projektui Nr. IXP-1967.

Komitetas paskyrė išvadų rengėjus dėl šių įstatymų projektų:

- Asmenų, atlikusių būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje 1979-1989 metais Afganistane, teisinio statuso įstatymo projekto Nr. IXP-1973 – Artūras Melianas, Irena Šiaulienė. Nuspręsta prašyti Vyriausybės išvados.

- Valstybinių pensijų įstatymo 11 straipsnio papildymo įstatymo projekto Nr. IXP-1974 - Artūras Melianas, Irena Šiaulienė. Nuspręsta prašyti Vyriausybės išvados.

- Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos veiklos ataskaitos –Edvardas Karečka, Algirdas Sysas.

 

 
Naujausi pakeitimai - 2002 11 07.
Renata Liekienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Socialinių reikalų ir darbo komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas