Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie komiteto posėdį

2002 m. lapkričio 6 dieną Ekonomikos komiteto posėdyje:

 

1.SVARSTYTA:

Turizmo įstatymo pakeitimo įstatymo projektas IXP-1653.

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

1. Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadai.

2. Komiteto paskirta pranešėja: K.D.Prunskienė.

 

2.SVARSTYTA:

Įmonių bankroto įstatymo 5 ir 9 straipsnių papildymo įstatymo projektas IXP-1198.

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

1. Grąžinti įstatymo projektą iniciatoriams tobulinti, atsižvelgiant į papildomų komitetų pateiktas išvadas bei klausymų metu išsakytas pastabas.

2. Komiteto paskirtas pranešėjas: P.Vilkas.

 

3.SVARSTYTA:

Įstatymo „Dėl Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos Kioto protokolo ratifikavimo“ projektas IXP-2003.

NUSPRĘSTA(bendru sutarimu):

1. Projekto svarstyme daryti pertrauką.

 

4. Svarstyta:

Dėl Lietuvos naftos produktų mažmeninės prekybos įmonių asociacijos rašto "Dėl kasos aparatų naudojimo, aptarnavimo"

NUSPRĘSTA(bendru sutarimu):

1. Pasiūlyti Finansų ministerijai kartu su Lietuvos naftos produktų mažmeninės prekybos įmonių asociacija bei Valstybine mokesčių inspekcija išnagrinėti Asociacijos pateiktus pasiūlymus ir apsvarstyti galimybę inicijuoti reikalingus 2002 m. rugpjūčio 13 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 1283 bei Buhalterinės apskaitos įstatymo pakeitimus.

 

 

5.SVARSTYTA:

Pasirengimas Įmonių bankroto įstatymo 11 ir 22 straipsnių papildymo įstatymo projekto IXP-1566 svarstymui.

NUSPRĘSTA(bendru sutarimu):

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti S.Burbienę, P.Vilką, komiteto patarėją V.Strimaitį ir komiteto padėjėją G.Smetonaitę.

 

6.SVARSTYTA:

Pasirengimas Valstybinės kainų ir energetikos komisijos ataskaitos svarstymui.

NUSPRĘSTA(bendru sutarimu):

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti J.Budrevičių, J.Veselką, komiteto patarėją V.Strimaitį ir komiteto padėjėją G.Smetonaitę.

 

7.SVARSTYTA:

Ekonomikos komiteto posėdžių savaitės (nuo 2002-11-11) darbotvarkė.

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

Patvirtinti Ekonomikos komiteto posėdžių savaitės (nuo 2002-11-11) darbotvarkę.

 

8.SVARSTYTA:

Dėl Ekonomikos komiteto atstovų Lietuvos muitinės 2002-11-22 Klaipėdoje rengiamame seminare "Muitinės indėlis į tarptautinės prekybos supaprastinimą ir saugumo užtikrinimą Klaipėdos uoste".

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

1. Deleguoti atstovauti Ekonomikos komitetą šiame seminare komiteto pirmininko pavaduotoją Valentiną Greičiūną bei komiteto narius Rimą Valčiuką ir Rimvydą Vaštaką.

 

 

 

 

 
Naujausi pakeitimai - 2002 11 12.
Rasa Ona Duburaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Ekonomikos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas