Lietuvos Respublikos Seimas

2002 11 06 Aplinkos apsaugos komiteto posėdis

Arvydas Dragūnas, Aplinkos ministerijos valstybės sekretorius, ir Kastytis Tuminas, Aplinkos ministerijos ISPA Įgyvendinimo agentūros direktorius, informavo Komitetą apie pasiruošimą vykdyti eurointegracinius įsipareigojimus ir gebėjimą priimti ES finansinę pagalbą bei Europos Sąjungos paramos (ISPA) naudojimą aplinkosauginėms investicijoms Lietuvoje. Pranešėjai pažymėjo, kad šiuo metu Aplinkos ministerijos Europos Sąjungos paramos administravimo skyriuje dirba penki žmonės, o ISPA Įgyvendinimo agentūroje - septyni žmonės, kurie vykdo projektų rengimo priežiūrą, konkursų organizavimą, kontraktavimą, projektų įgyvendinimo priežiūrą. ISPA projektų eiga nuo pradžios iki įgyvendinimo trunka nuo 18,5 mėn. iki 31,5 mėn. 2000-2002 metais paruošta 14 projektų už 200 mln. eurų. 2003 metais numatoma pasirašyti apie 115 sutarčių su ISPA 2000-2003 m. projektų rengėjais ir vykdytojais. Konstatuota, kad norint efektyviai administruoti skiriamą Europos Sąjungos paramą, būtina stiprinti ISPA agentūros administracinius gebėjimus.

Komitetas bendru sutarimu pritarė Įstatymo dėl Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos Kioto protokolo ratifikavimo projektui IXP-2003. Pranešėju paskirtas Antanas Baura.

 
Naujausi pakeitimai - 2002 11 07.
Vida Katinaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Aplinkos apsaugos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas