Lietuvos Respublikos Seimas

Apie komiteto posėdį 02-11-04

Komitetas apvarstė 2003 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektą Nr. IXP-1941. Nutarta iš esmės pritarti įstatymo projektui ir siūlyti pagrindiniam komitetui:

1. Padidinti asignavimus, lyginant su įstatymo projektu, viso 15116 tūkst. litų, iš jų:

1.1. Padidinti asignavimus Valstybinės darbo inspekcijos 1.3 programai "Nelaimingų atsitikimų darbe, profesinių ligų, avarijų, darbuotojų saugos ir sveikatos, darbo įstatymų, įstatymų lydimųjų aktų pažeidimų prevencija, darbo inspektorių kvalifikacijos kėlimas ir mokymas (funkcinės klasifikacijos kodas 13.) 3120 tūkst. litų (visos išlaidos - paprastosios), iš jų: 1968 tūkst. litų darbo užmokesčiui (esamiems darbuotojams ir papildomiems 15 darbo inspektoriams), 610 tūkst. litų valstybinio socialinio draudimo įmokoms, 542 tūkst. litų kitoms išlaidoms (iš jų: 105 tūkst. litų nelegalaus darbo prevencijai ir kontrolei stiprinti, 75 tūkst. litų transportui išlaikyti, 74 tūkst. litų ūkiniam inventoriui naujai priimtiems darbuotojams, kompiuterių ir dauginimo aparatų eksploatacinėms medžiagoms, kt.).

1.2. Padidinti asignavimus Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2.6 programai "Socialinių paslaugų teikimas nevyriausybinių organizacijų vaikų dienos centruose" (funkcinės klasifikacijos kodas 6.) 600 tūkst. litų (visos išlaidos - paprastosios). Nevyriausybinių organizacijų vaikų dienos centruose socialinės paslaugos būtų suteiktos didesniam vaikų iš probleminių šeimų skaičiui, tuomet centrai galėtų suteikti socialines paslaugas apie 1000 vaikų.

1.3. Padidinti specialiąją tikslinę dotaciją 3000 tūkst. litų valstybės deleguotai funkcijai - vaikų ir jaunimo teisių apsaugai - finansuoti nuo 2003 m. sausio 1 d. Iš jų 2000 tūkst. litų reikalinga savivaldybių vaikų teisių apsaugos tarnyboms: darbo užmokesčiui pagal Valstybės tarnybos įstatymą, valstybinio socialinio draudimo įmokoms, kitoms prekėms, ryšių paslaugoms, transporto paslaugoms, kvalifikacijai kelti, kt.; 1000 tūkst. litų - darbuotojų, atsakingų už jaunimo politikos įgyvendinimą, etatams savivaldybėse įsteigti ir išlaikyti: darbo užmokesčiui, valstybinio socialinio draudimo įmokoms, kvalifikacijai kelti.

1.4. Padidinti asignavimus Lietuvos invalidų reikalų tarybos 1.9 programai "Žmonių su negalia socialinė integracija" (funkcinės klasifikacijos kodas 6.) 3396 tūkst. litų, atstatant 2002 m. dydžio asignavimus šiai programai.

1.5 Padidinti asignavimus Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2.3 programai "Parama socialiai pažeidžiamoms gyventojų grupėms ir kita ministerijos veikla" (funkcinės klasifikacijos kodas 4.) 5000 tūkst. litų (visos išlaidos - paprastosios) moksleivių nemokamam maitinimui organizuoti.

2. Sumažinti, lyginant su įstatymo projektu, asignavimus Valstybinės darbo inspekcijos 1.1 programai "Nelaimingų atsitikimų darbe, profesinių ligų, avarijų, darbuotojų saugos ir sveikatos, darbo įstatymų, įstatymų lydimųjų aktų pažeidimų prevencija, darbo inspektorių kvalifikacijos kėlimas ir mokymas (funkcinės klasifikacijos kodas 13.) 18 tūkst. litų (visos išlaidos - nepaprastosios). Iš jų dengti asignavimus 2.1.1 punkte nurodytai programai):

3. Papildomų asignavimų šaltiniai:

3.1. 2003 m. valstybės biudžeto asignavimai darbo užmokesčiui, lyginant su 2002 m., didinami 31779 tūkst. litų, arba 7,6 %. Siūlome mažinti asignavimus darbo užmokesčiui tiems asignavimų valdytojams, kurių asignavimai darbo užmokesčiui, lyginant su 2002 m., didinami didžiausiomis sumomis: Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Finansų ministerijos (skiriama 19582 tūkst. litų, arba 24,9 % daugiau nei 2002 m.), Krašto apsaugos ministerijai (11188 tūkst. litų, arba 5,2 % daugiau nei 2002 m.), Kalėjimų departamentui prie Teisingumo ministerijos (9910 tūkst. litų, arba 19,1 % daugiau nei 2002 m.), Užsienio reikalų ministerijai (8729 tūkst. litų, arba 20,1 % daugiau nei 2002 m.), Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Vidaus reikalų ministerijos (6126 tūkst. litų, arba 92,8 % daugiau nei 2002 m.), Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos 4817 tūkst. litų, arba 4,616 karto daugiau nei 2002 m.), Ryšių reguliavimo tarnybai prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (4701 tūkst. litų, arba 3 kartus daugiau nei 2002 m.), Generalinei prokuratūrai prie Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (4511 tūkst. litų, arba 10,0 % daugiau nei 2002 m.), Aplinkos ministerijai (3703 tūkst. litų, arba 19,2 % daugiau nei 2002 m.).

3.2. Neskirti Valstybės įmonei "Vilniaus pilių direkcija" 3000 tūkst. litų keltuvui į Gedimino kalną įrengti.

Komitetas pasirengė svarstyti ir paskyrė išvadų rengėjus dėl Valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose pagal darbo sutartis dirbančių darbuotojų darbo apmokėjimo pagrindų įstatymo projekto Nr.IXP-2009 - Irena Degutienė ir Algirdas Sysas.

 

 

 

 

 

 

 
Naujausi pakeitimai - 2002 11 06.
Renata Liekienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Socialinių reikalų ir darbo komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas