Lietuvos Respublikos Seimas

2002-11-06 d. posėdis

1. Apsvarstyta Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto, Sveikatos reikalų komiteto, Ekonomikos komiteto, Švietimo , mokslo ir kultūros komiteto, Socialinių reikalų ir darbo komiteto, Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto, Teisės ir teisėtvarkos komiteto, Žmogaus teisių komiteto, Informacinės visuomenės plėtros komiteto išvados dėl 2003 metų Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projekto IXP-1941.

Nuspręsta:

Galutinį sprendimą priimti 2002-11-11 d. Komiteto posėdyje.

2. Apsvarstyti Seimo narių P.Jakučionio, K.Kuzmicko ir B.Bradausko pasiūlymai LR Kompensacijų už valstybės išperkamąjį turtą dydžio, šaltinių, mokėjimo terminų bei tvarkos, taip pat garantijų ir lengvatų, numatytų piliečių nuosavybės teisų į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatyme, įstatymo 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui Nr.IXP-1085(2A(2)).

NUSPRĘSTA:

Nepritarti pateiktiems pasiūlymams.

3. Sudarytos išvadų rengėjų grupės minėtiems įstatymų projektams:

- Regioninės plėtros įstatymo pakeitimo įstatymo projektui IXP-2034ES - kuratoriai J.Palionis E.Savickas /J.Alasevičienė/;

- Asmenų, atlikusių būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje 1979-1989 metais Afganistane, teisinio statuso įstatymo projektui IXP-1973 - kuratoriai V.Saulis A.Kubilius /A.Brazdilienė/;

- Valstybinių pensijų įstatymo 11 straipsnio papildymo įstatymo projektui IXP-1974 - kuratoriai V.Saulis A.Kubilius /A.Brazdilienė/;

- Sveikatos draudimo įstatymo 5 ir 9 straipsnių papildymo įstatymo projektui IXP-1975 - kuratoriai V.Saulis A.Kubilius /A.Brazdilienė/;

- Įstatymo dėl Tarptautinės muitinės procedūrų supaprastinimo ir suderinimo konvencijos ir jos E.3 priedo dėl muitinės sandėlių ratifikavimo projektui IXP-2017 - kuratoriai J.Palionis E.Savickas /A.Mikalauskas/.

 

 
Naujausi pakeitimai - 2002 11 06.
Danguolė Zabulėnienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Biudžeto ir finansų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas