Lietuvos Respublikos Seimas

R. Palaičio komandiruotės į Austrijos Respubliką 2002 10 20-26 d. ataskaita

LR Seimo valdybos pritarimu 2002 metų spalio mėnesio 21-25 dienomis dalyvavau Jungtinio Vienos Instituto bei Austrijos valdžios organizuotame seminare “Tiesioginių užsienio investicijų politika” Austrijoje.

Seminaras vyko anglų kalba, jame dalyvavo atstovai iš visų šalių kandidačių į ES bei keletos kitų Europos šalių. Be manęs Lietuvą atstovavo du Ūkio ministerijos darbuotojai bei vienas Europos komiteto prie LRV darbuotojas. Seminare dėstė Vienos, Budapesto, Oslo universitetų bei institutų profesoriai, Austrijos nacionalinio banko bei ekonominės plėtros agentūrų darbuotojai. Išklausyti pranešimai: “Tiesioginių užsienio investicijų (TUI) vaidmuo transformacijos procese”; “TUI poveikis restruktūrizacijai ir plėtrai”; Specifiniai firmų ir šalių bruožai kaip TUI determinantai”; “Konkurencija tarp vietovių”; “Klasterių politika Austrijoje”; “Šalių kandidačių pramonių konkurencingumas”; “Investicijų pritraukimas – įrankiai, politika ir jų efektyvumas”; “Austrija: Investicijų vystymasis, sudedamosios dalys ir pamokos”; “Šalių vyriausybių, firmų bei užsienio investitorių motyvacijos privatizavimo procese”; “Privatizavimo politika kaip TUI pritraukimas”; “Ar privatizuoti komunalinių paslaugų įmones užsienio savininkams?”; “Firmų apsijungimas ir įsigijimas pasaulyje ir Centrinės ir Rytų Europos šalyse”; “Užsienio investicijų nauda vietinėms investicijoms”. Išnagrinėti praktiniai klasterių, technologinių parkų pavyzdžiai.

Seminaras man labai praplėtė žinių bagažą. Pagrindinės išvados – tiesioginės užsienio investicijos labai naudingos šalies ekonomikai, jos konkurencingumui. Dėl tiesioginių užsienio investicijų vyksta labai aštri konkurencinė kova tarp valstybių visame pasaulyje ir ypač šalyse kandidatėse. Tarptautinių kompanijų pritraukimas į šalį kelia valstybės konkurencingumą.

Seminare įgijau Jungtinio Vienos Instituto kursų baigimo sertifikatą .

Pagarbiai,
Naujausi pakeitimai - 2002 11 06.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   AUSTRIJA

LR Seimas