Lietuvos Respublikos Seimas

R. Juknevičienės komandiruotės į Uzbekistano Respubliką 2002 10 13-19 d. ataskaita

2002 10 13-19 dienomis kartu su NATO PA Gynybos ir Ekonomikos komitetų atstovais lankiausi Uzbekistane. Tai buvo pirmasis šios organizacijos vizitas į Vidurinės Azijos regioną, todėl tiek Uzbekijos pusė, tiek pati NATO PA jį vertina kaip istorinį. Vizito metu įvyko susitikimai su JAV, Turkijos (NATO kontaktinė ambasada Uzbekistane) ambasadoriais, Pasaulio Banko, Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko (EBRD), Europos Saugumo ir Bendradarbiavimo organizacijos (OSCE), kitų tarptautinių nevyriausybinių organizacijų atstovais, Uzbekistano vicepremjeru, Užsienio reikalų, Gynybos ministrais, Parlamento pirmininku, komitetų vadovais.Vizito programoje buvo vizitas į JAV karinę oro pajėgų bazę Karshi-Khanabad (K2).

Uzbekistanas yra didžiausia, daugiausia ekonominio potencialo turinti valstybė regione, pastaruoju metu vaidinanti be galo svarbų vaidmenį JAV vadovaujamos koalicijos kovoje prieš terorizmą. Geopolitiniu požiūriu ši valstybė aiškiai orientuojasi į kuo glaudesnį bendradarbiavimą su Europos Sąjungos valstybėmis, JAV, ypač su NATO. Šalies viduje yra labai daug problemų, iš kurių aiškiai išsiskiria šios :

1. Politinės - visuomeninės. Kraštas iki šiol turi gana įtemptus, toli gražu nesutvarkytus santykius su kaimyninėmis valstybėmis. Šalies viduje nevyksta jokių mūsų kraštams suprantamų demokratinių procesų, atvirkščiai, visa valdžia griežtai centralizuota, parlamentas kol kas nevaidina visuomenę atstovaujančio vaidmens šalies politiniame gyvenime. Formaliai egzistuoja politinės partijos, tačiau tarp jų nėra nė vienos opozicinės Prezidentui ar Vyriausybei. Visa žiniasklaida yra tik provyriausybinė, nors šiais metais, spaudžiant JAV, ir panaikinta oficiali cenzūra. Vyriausybė pastaraisiais metais daug jaunų žmonių siunčia mokytis į geriausias Vakarų pasaulio aukštąsias mokyklas, nors jaunuolių atrankos procesas lieka labai neaškus. Mus informavę užsienio ambasadų, nevyriausybinių organizacijų atstovai kaip vieną pagrindinių kėlė korupcijos problemą, siekiančią didžiulius mastus.

2. Ekonominės. Uzbekistane visos pagrindinės pramonės šakos yra valstybinės, ruošiamasi privatizacijai, bet, Vyriausybės požiūriu, jie tai darys labai atsargiai, konsultuodamiesi su Pasaulio Banku, kt. tarptautinėmis institucijomis. Šalyje nėra patikimos statistikos, ruošiamasi šios srities reformavimui, atskiriant ją (bent formaliai) nuo Vyriausybės. Vidutinis mėnesinis valstybinio sektoriaus darbuotojo atlygis tesiekia apie 20 USA dolerių, pensija – apie 4 USA dolerius per mėnesį. Skurdas yra pati dižiausia problema.

3. Saugumas, gynyba. Kraštas, pasak mus informavusių pareigūnų, nesijaučia saugus, todėl Uzbekistano vadovybė atvirai ir tiesiai pasisako už glaudų bendradarbiavimą su NATO. Santykius su NVS Taškentas apibūdina kaip labai formalius, anot Užsienio reikalų ministro A. Kamilovo, tai yra tik diskusijų klubas, Uzbekistanas nesiruošia pasirašinėti po kokiais nors įsipareigojančiais šios organizacijos dokumentais.

Susitikimuose su JAV karinės oro bazės vadais buvome supažindinti su pagrindiniais jų uždaviniais, tikslais, kasdienybe. Joje šiuo metu tarnauja apie 2000 personalo, didžioji dauguma – savanoriai rezervistai. Bazė iš esmės atlieka logistikos funkcijas, aprūpina šiaurinėje Afganistano dalyje dislokuotas karines pajėgas.

Manau, kad mūsų dalyvavimas delegacijos darbe buvo labai naudingas (kaip ir lenkų ar latvių atstovų), nes esame geriau suvokiantys sovietinės imperijos valdytų tautų problemas. Kita vertus, mums patiems naudinga dažniau palyginti savo ir kitų posovietinės erdvės kraštų nueitą kelią.

Rasa Juknevičienė

2002 10 05
Naujausi pakeitimai - 2002 11 06.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   Kitos šalys

LR Seimas