Lietuvos Respublikos Seimas

Sprendimas DĖL NACIONALINĖS KOVOS SU KORUPCIJA PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO

2002 m. lapkričio 6 d.

Vilnius

2002 m. spalio 16 d. įvyko Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdis, kuriame buvo svarstomas Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. sausio 17 d. nutarimu Nr. IX-711 patvirtintos Lietuvos Respublikos Nacionalinės kovos su korupcija programos įgyvendamas.

Komiteto posėdyje dalyvavo NSGK pirmininkas A.Sadeckas, pirmininko pavaduotojas A.Kašėta, komiteto nariai: S.Buškevičius, G.Jakavonis, N.Medvedevas, J.Olekas, G.Purvaneckienė, E.Skarbalius, N.Steiblienė; NSGK vyr. patarėjas D.Valiulis, patarėjas V.Bacevičius, patarėjas G.Kalinauskas, padėjėja A.Šatkauskaitė; Specialiųjų tyrimų tarnybos direktorius V.Junokas, Specialiųjų tyrimų tarnybos Korupcijos prevencijos valdybos viršininkas K.Zaborskas, Teisingumo viceministras G.Švedas, VRM Valstybės tarnybos departamento direktorius R.Mačėnas, VRM Viešojo saugumo departamento Viešojo saugumo politikos skyriaus patarėjas I.Bazylevas, Vyriausybės Nacionalinio saugumo skyriaus vėdėjas S. Knezys.

Komitetas, įvertinęs pateiktą informaciją bei išklausęs komiteto narių ir suinteresuotų institucijų atstovų pasisakymų, konstatuoja:

Įgyvendinant Nacionalinės kovos su korupcija programą trūksta veiksmų koordinavimo tarp atskirų valstybės institucijų. Nors kai kurių programoje numatytų priemonių vykdymas dėl įvairių priežasčių yra komplikuotas ar nėra galimybės laiku jų įgyvendinti, tačiau nei Vyriausybė, nei institucijos, atsakingos už atskirų priemonių įgyvendinimą, nesikreipė į Seimą dėl programos patikslinimo.

Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas siūlo:

Lietuvos Respublikos Vyriausybei:

Sudaryti tarpžinybinę darbo grupę koordinuoti Nacionalinės kovos su korupcija programos įgyvendinimą, kuriai vadovautų Ministro Pirmininko paskirtas atstovas;

Įvertinti priežastis, dėl kurių Nacionalinės kovos su korupcija programos priemonės nevykdomos, ir esant būtinumui, pateikti Seimui pasiūlymus dėl Nacionalinės kovos su korupcija programos ir įgyvendinimo priemonių plano patikslinimo;

Specialiųjų tyrimų tarnybai:

Kas ketvirtį informuoti komitetą apie įgyvendinamas Nacionalinės kovos su korupcija programos priemones.

 
Naujausi pakeitimai - 2002 11 06.
Asta Šatkauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas  >   Sprendimai

LR Seimas