Lietuvos Respublikos Seimas

2002-11-05 d. posėdis

1. Apsvarstyta Kaimo reikalų komiteto išvada dėl 2003 metų Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projekto IXP-1941, taip pat Seimo narių pasiūlymai.

Nuspręsta:

Galutinį sprendimą priimti 2002-11-11 d. Komiteto posėdyje.
Naujausi pakeitimai - 2002 11 05.
Danguolė Zabulėnienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Biudžeto ir finansų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas