Lietuvos Respublikos Seimas

Seimo Pirmininkas neleis užmiršti neįgaliųjų problemų

Lapkričio 5 d. pranešimas VIR

 

Valstybė privalo skirti padidintą dėmesį neįgaliųjų problemų sprendimui, kuo didesnei neįgaliųjų integracijai į visuomeninį gyvenimą. Tokią nuomonę Seimo Pirmininkas Artūras Paulauskas šiandien išsakė susitikime su Lietuvos neįgaliųjų visuomeninių respublikinių organizacijų atstovais.

Seimo Pirmininkas kartu su Socialinės apsaugos ir darbo ministre Vilija Blinkevičiūte šiandien susitiko su Lietuvos invalidų reikalų tarybos, invalidų draugijos, sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos “Viltis”, kurčiųjų draugijos, aklųjų ir silpnaregių sąjungos centro, Lietuvos žmonių su negalia sąjungos atstovais.

Diskusijoje aptartas Nacionalinės žmonių su negalia socialinės integracijos programos finansavimas, Neįgaliųjų metų Lietuvoje veiksmų planui numatomi skirti biudžetiniai asignavimai, aktualiausi neįgaliųjų švietimo ir sveikatos apsaugos klausimai.

A. Paulauskas pabrėžė žinąs, kad valstybės biudžeto projekte, kuriame pirmą kartą numatyta nemažinti finansavimo socialinėms valstybės programoms, ketinama sumažinti neįgaliųjų socialinei integracijai skiriamas lėšas. Tačiau Seimo Pirmininkas akcentavo savo tvirtą nuostatą, kad lėšos neįgaliesiems negali būti mažinamos. “Kiti metai Lietuvoje skelbiami neįgaliųjų metais, todėl būtų nesuprantama, jei ateinančius metus pasitiktume sumažindami finansavimą neįgaliųjų reikmėms skiriamoms programoms”, pabrėžė A. Paulauskas.

Seimo Pirmininkas taip pat pabrėžė, kad renovuojant Lietuvos mokyklų tinklą turi būti reikiamai atsižvelgiama į neįgaliųjų poreikius, skiriama daugiau dėmesio kuriant palankias sąlygas neįgaliųjų švietimui. “Skelbiant konkursus dėl mokyklų renovavimo, konkursų sąlygose privalomai turi atsirasti punktas – “pritaikyti mokyklą neįgaliųjų reikmėms”, akcentavo A. Paulauskas.

Prasidėjus 2003 - ųjų metų biudžeto projekto svarstymui Seime, parlamento vadovas inicijuoja aktyvų šio projekto aptarimą su įvairiomis visuomenės grupėmis.

Susitikimai “Prie kavos apie biudžetą” – tai Seimo Pirmininko iniciatyva kuo labiau įtraukti visuomenę į Nacionalinio biudžeto projekto svarstymą. Seimo Pirmininkas sieks, kad būtų kuo labiau atsižvelgta į žmonių pageidavimus ir pastabas, kol biudžetas dar nėra patvirtintas. “Šis biudžetas turi tapti ne Seimo, Vyriausybės ar atskirų Seimo narių, bet visų valstybės piliečių biudžetu”, pabrėžia Artūras Paulauskas.

Seimo Pirmininko atstovas spaudai

Arvydas Žilinskas
Naujausi pakeitimai - 2002 11 05.
Laima Šandarienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo vadovai  >   Pranešimai žiniasklaidai  >   2002 metai

LR Seimas