Lietuvos Respublikos Seimas

apie2002.11.04 komiteto posėdį

Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto informacija Spaudos tarnybai apie 2002-11-04 dienos komiteto posėdį

Komitetas, paskirtas pagrindiniu, svarstė:

- Dėl Savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo pakeitimo įstatymo projekto koncepcijos IXP-1938. Pasitarime, dalyvaujant Darbo grupės atstovams, Vyriausybės atstovams, Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovui bei Teisės departamento atstovui buvo diskutuojama dėl Vyriausybės atstovų politinio pasitikėjimo, dėl jų įgaliojimų ribų, dėl teisinio išsilavinimo, dėl šio įstatymo projekto atitikimo Lietuvos Konstitucijos nuostatoms klausimais ir nutarta siūlyti išvadų projekto rengėjams rengiant komiteto išvadą bei tobulinant šį projektą vertinti, atsižvelgiant į aukčšiau minėtus aspektus.

- Valstybės politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo 3 ir 5 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto IXP- 1799 svarstymas atidėtas.

- Seimo rinkimų įstatymo 98 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą IXP-1935 ir Prezidento rinkimų įstatymo 2 (1) straipsnio pakeitimo įstatymo projektą IXP-619(3)

Nusprćsta: Daryti svarstymo komitete pertraukŕ iki bus gauta papildomo komiteto iđvada.

Pasirengė svarstyti:

- Notarinių veiksmų atlikimo rajonų savivaldybių seniūnijose įstatymo pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektą IXP-1990

Nuspręsta: Išvadų projekto rengėjais paskirti Alvydą Ramanauską ir Eligijų Masiulį ir projektą svarstyti lapkričio 25 d.

- Vietos savivaldos įstatymo 31 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas IXP-1991

Nuspręsta: Išvadų projekto rengėjais paskirti Alvydą Ramanauską ir Eligijų Masiulį ir projektą svarstyti lapkričio 25 d.

- Administracinių ginčų komisijų įstatymo 8 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą IXP-1987

Nuspręsta: Išvadų projekto rengėjais paskirti Gintarą Didžioką ir Rolandą Paksą ir projektą svarstyti lapkričio 25 d.

- Valstybės politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo 2 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo priedėlio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą IXP-1988

Nuspręsta: Išvadų projekto rengėjais paskirti Gintarą Didžioką ir Rolandą Paksą ir projektą svarstyti lapkričio 25 d.

- Viešojo administravimo įstatymo 39 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą IXP-1997

Nuspręsta: Išvadų projekto rengėjais paskirti Algimantą Valentiną Indriūną ir Klemensą Rimšelį ir projektą svarstyti lapkričio 11 d.

Komitetas, paskirtas papildomu, svarstė:

- Notariato įstatymo 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 20, 22, 23, 25, 27, 28, 31, 32, 36, 37, 40, 41, 44, 51, 53, 56, 57, 59, 60 straipsnių ir II skyriaus pavadinimo pakeitimo ir papildymo, Įstatymo papildymo 6(1), 6(2), 15(1), 22(1), 27(1) straipsniais ir 43, 58, 63, 64 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektą IXP-1989

Nuspręsta: Išvadų projekto rengėjais paskirti Alvydą Ramanauską ir Eligijų Masiulį ir projektą svarstyti lapkričio 25 d.

- Kultūros įstaigų įstatymo projektą IXP-1420(2)

NUSPRĘSTA: Siūlyti pagrindiniam komitetui prašyti Vyriausybės išvados.

(Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

- Viešojo administravimo įstatymo 3, 4, 17 ir 37 straipsnių papildymo 6, 31 ir 38 straipsnių pakeitimo bei įstatymo papildymo 15(1) ir 15(2) straipsniais įstatymo projekto IXP-1385 komitetas nesvarstė, nes nusprendė jį svarstyti kartu su A.Kubiliaus teikiamu Viešojo administravimo įstatymo 3, 4, 19 ir 37 straipsnių papildymo 6, 13, 17, 31 ir 38 straipsnių pakeitimo bei šio įstatymo papildymo 15(1) ir 15(2) ir 31(2) straipsniais įstatymo projektu IXP-1223(2)

 

 

 

Komiteto sekretoriato padėjėja

G.Jasaitienė 396-806
Naujausi pakeitimai - 2002 11 05.
Genovaitė Jasaitienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas