Lietuvos Respublikos Seimas

INFORMACIJA apie Kaimo reikalų komiteto 2002-11-04 d. posėdį

Seimo Kaimo reikalų komitetas 2002-11-04 d. posėdyje apsvarstė LR Žemės reformos įstatymo 7 straipsnio pakeitimo ir 10 straipsnio papildymo įstatymo projektą (IXP-656(3) ir nusprendė siūlyti atmesti šį įstatymo projektą, kadangi atskiros projekto nuostatos yra perkeltos į kitus įstatymų projektus.

Seimo Kaimo reikalų komitetas gavo Ūkininkų sąjungos pirmininkės G. Staliūnienės ir Grūdų asociacijos pirmininko A. Macijausko pareiškimą, kuriame nurodomi intervencinio grūdų supirkimo trūkumai.

Ūkininkai ir žemės ūkio bendrovės šiuo metu į grūdų elevatorius saugojimui yra pristatę apie 70 tūkst. tonų maistinių kviečių. Žemdirbiai tikėjosi šiuos grūdus parduoti Žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūrai ir padengti savo kreditorinius įsipareigojimus. Ši agentūra, išnaudojusi paskolų garantijų limitą, nutraukė maistinių grūdų intervencinius pirkimus ir žemdirbiai atsidūrė labai sunkioje situacijoje. Jie negali šių grūdų atsiimti, nes nežino ar Agentūra toliau pirks grūdus.

Komitetas posėdyje išklausė Žemės ūkio ministerijos sekretoriaus Vytauto Grušausko informaciją apie intervencinio grūdų supirkimo ir pardavimo eigą.

V. Grušauskas pažymėjo, kad Žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra jau supirko 173 000 tonų maistinių grūdų, iš kurių 45 700 tonų pardavė.

Žemės ūkio ministerija numato tęsti maistinių grūdų intervencinius pirkimus, kai bus išspręsti jų pirkimo finansavimo klausimai.

Kaimo reikalų komiteto nariai pažymėjo, kad jau eile metų žemdirbiai nežino kokius plotus užsėti grūdinėmis kultūromis bei kiek iš jų maistinių grūdų supirks valstybė, vėlai parengiama maistinių grūdų intervencinio supirkimo tvarka sekantiems metams, Žemės ūkio ministerija mažai informuoja žemdirbius apie grūdų supirkimo eigą, neįtakoja ilgalaikių sutarčių sudarymo proceso tarp grūdų augintojų ir perdirbėjų.

Komiteto nariai pritarė pirmininko G. Kniukštos siūlymui priimti sprendimą, kai bus gauti Žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūros pasiūlymai apie tolimesnę (2003 m.) intervencinę grūdų pirkimo tvarką. Šiuos pasiūlymus Žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra įpareigota pateikti mėnesio bėgyje.

 
Naujausi pakeitimai - 2004 03 05.
Simantė Kairienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Apie posėdžius  >   2002 metai

LR Seimas