Lietuvos Respublikos Seimas

2002-11-04 d. posėdis

1. Apsvarstytos Aplinkos apsaugos komiteto, Užsienio reikalų komiteto ir Europos reikalų komiteto išvados dėl 2003 metų Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projekto IXP-1941.

Nuspręsta:

Galutinį sprendimą priimti 2002-11-11 d. Komiteto posėdyje.

2. Padaryta svarstyme pertrauka Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 129 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto IXP-1878 ir Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 129 straipsnio papildymo įstatymo projekto IXP-1970.

3. Apsvarstytas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2003 metų rodiklių patvirtinimo įstatymo projektas IXP-1967.

Nuspręsta:

Pasiūlyti pagrindiniam Socialinių reikalų ir darbo komitetui atsižvelgiant į tai, kad numatoma atidėti socialinio draudimo įmokų administravimo perdavimo Valstybinei mokesčių inspekcijai datą, (Valstybinė mokesčių inspekcija socialinio draudimo įmokų administravimą turėtų perimti nuo 2004 m. sausio 1 d., o ne nuo 2003 m. liepos 1 d.), kartu su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija bei Socialinio draudimo fondo valdyba patobulinti įstatymo projektą.

4. Apsvarstytas 2003 metų privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto rodiklių patvirtinimo įstatymo projektas IXP-1968.

Nuspręsta:

Pritarti Vyriausybės pateiktam įstatymo projektui.

5. Apsvarstytas Baudžiamaisiais įstatymais uždrausta veika padarytos žalos atlyginimo įstatymo projektas IXP-130(3).

Nuspręsta:

1. Paprašyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nuomonės dėl pateikto įstatymo projekto.

2. Atsižvelgti į Seimo Teisės departamento pastabas ir pasiūlymus.

5. Apsvarstytas Seimo nutarimo "Dėl nacionalinio žmogaus rėmimo ir apsaugos veiksmų Lietuvos Respublikoje plano patvirtinimo" projektas IXP-2005.

Nuspręsta:

Iš esmės pritarti teikiamam Seimo nutarimo projektui ir pasiūlyti pagrindiniam komitetui patobulinti šio projekto 2 straipsnį, numatant konkretų vieną valstybės biudžeto asignavimų valdytoją, kuris, be kita ko, koordinuotų Nacionalinio žmogaus teisių rėmimo ir apsaugos veiksmų Lietuvos Respublikoje plano įgyvendinimo darbą ir atliktų iš Lietuvos valstybės biudžeto betarpiškai šiam asignavimų valdytojui skiriamų finansavimo lėšų administravimo funkcijas.

6. Apsvarstytas Įstatymo "Dėl Muitinės konvencijos dėl asmeninių kelių transporto priemonių laikinojo įvežimo ratifikavimo įstatymo" projektas IXP-2001 .

Nuspręsta:

Pritarti Vyriausybės pateiktam įstatymo projektui Nr. IXP-2001

7. Apsvarstytas Įstatymo "Dėl Muitinės konvencijos dėl komercinių kelių transporto priemonių laikinojo įvežimo ratifikavimo" projektas IXP-2002.

Nuspręsta:

Pritarti Vyriausybės pateiktam įstatymo projektui Nr. IXP-2002

8. Sudaryta išvadų rengėjų grupė:

- Valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose pagal darbo sutartis dirbančių darbuotojų darbo apmokėjimo pagrindų įstatymo projektui IXP-2009 - kuratoriai V.Saulis A.Kubilius /A.Brazdilienė/.

 
Naujausi pakeitimai - 2002 11 04.
Danguolė Zabulėnienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Biudžeto ir finansų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas