Lietuvos Respublikos Seimas

Seimo Pirmininkas diskusiją “Apie biudžetą prie kavos” pradėjo susitikimu su jaunimo organizacijų atstovais

Lapkričio 4 d. pranešimas VIR

Seimo Pirmininkas sieks, kad kitų metų biudžete būtų užtikrintas kuo geresnis jaunimui skirtų programų finansavimas. Šiandien Artūras Paulauskas apie aktualias jaunimo organizacijų veiklos finansavimo problemas diskutavo su jaunimo organizacijų atstovais, diskusijoje taip pat dalyvavo Švietimo ir mokslo ministras Algirdas Monkevičius, Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Vilija Blinkevičiūtė.

Pristatęs kitų metų valstybės biudžeto projektą, Seimo Pirmininkas su jaunimo atstovais aptarė kitais metais planuojamų jaunimo programų finansavimą, atsakomybės už lėšų panaudojimą klausimus, jaunimo teisių atstovavimą savivaldybėse.

Susitikime Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos prezidentas Mindaugas Kiznis pabrėžė, kad šiandien ypač aktualu užtikrinti didesnį nei planuojama finansavimą jaunimo ugdymui kaimiškosiose Lietuvos seniūnijose, kuriose jauni žmonės dar labai mažai įtraukiami į aktyvesnę jaunimo organizacijų veiklą.

Seimo Pirmininkas sutiko, kad jaunimo ugdymas kaimiškosiose Lietuvos vietovėse turi būti kryptingai vykdomas, skiriant tam reikiamą finansavimą ir pažadėjo apie tai tartis su Seimo Biudžeto ir finansų komiteto vadovais. Vis dėlto parlamento vadovas paragino jaunimo organizacijas planuojant savo poreikius realiai atsižvelgti ir į esamas valstybės galimybes. “Šalies biudžetas yra ribotas, todėl reikia kruopščiai peržiūrėti savo prioritetus”, pabrėžė A. Paulauskas. Seimo vadovas diskusijoje nevengė ir pajuokauti. “Žinoma, jaunimo organizacijų finansavimo problemą lengviausiai galima būtų išspręsti perduodant joms keltuvo į Gedimino pilį statybai skirtas lėšas. Deja, į keltuvą jau susidarė ilga pretendentų eilė”, sakė A. Paulauskas.

Seimo Pirmininkas su jaunimo organizacijų atstovais taip pat aptarė Seime rengiamą Jaunimo politikos pagrindų įstatymą, kuriame turėtų būti apibrėžtos jaunimo atstovavimo valstybinėse institucijose bei politinėse ir socialinėse struktūrose gairės. Jaunimo organizacijų atstovai paprašė atidėti šio įstatymo pateikimą Seime iki kitų metų pavasario sesijos, paliekant daugiau laiko jo parengimui.

Rytoj Seimo Pirmininkas rengia antrąjį “Prie kavos apie biudžetą” susitikimą, kuriame apie biudžetą diskutuos su Lietuvos neįgaliųjų visuomeninių respublikinių organizacijų atstovais. Prasidėjus 2003 - ųjų metų biudžeto projekto svarstymui Seime, parlamento vadovas inicijuoja aktyvų šio projekto aptarimą su įvairiomis visuomenės grupėmis.

Susitikimai “Prie kavos apie biudžetą” – tai Seimo Pirmininko iniciatyva kuo labiau įtraukti visuomenę į Nacionalinio biudžeto projekto svarstymą. Seimo Pirmininkas sieks, kad būtų kuo labiau atsižvelgta į žmonių pageidavimus ir pastabas, kol biudžetas dar nėra patvirtintas. “Šis biudžetas turi tapti ne Seimo, Vyriausybės ar atskirų Seimo narių, bet visų valstybės piliečių biudžetu”, pabrėžia Artūras Paulauskas.

Seimo Pirmininko atstovas spaudai

Arvydas Žilinskas
Naujausi pakeitimai - 2002 11 04.
Artūras Zeleniakas   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo vadovai  >   Pranešimai žiniasklaidai  >   2002 metai

LR Seimas