Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie komiteto posėdį

2002 m. spalio 30 dieną Ekonomikos komiteto posėdyje:

 

1.SVARSTYTA:

Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo pakeitimo įstatymo projektas IXP-1791 ES.

NUSPRĘSTA ("už" - 5, "susilaikė" - 3 komiteto nariai):

1. Pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui su Seimo narės B.Vėsaitės pasiūlymais

2. Komiteto paskirta pranešėja: B.Vėsaitė.

 

2.SVARSTYTA:

2003 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektas IXP-1941.

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

1. Pasiūlyti Biudžeto ir finansų komitetui grąžinti įstatymo projektą iniciatoriams patobulinti, atsižvelgiant į :

- Komiteto nuomonę dėl svarstytų pasiūlymų ir

- Komiteto pasiūlymą dėl savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių, t. y. atsižvelgiant į tai, kad pagal įstatymo projektą numatomas labai jau menkas savivaldybių biudžetų pajamų (palyginti su valstybės biudžetu) augimas, atsižvelgiant į Lietuvos savivaldybių asociacijos ir atskirų savivaldybių pastabas ir pasiūlymus, spręsti savivaldybių biudžetų pajamų padidinimo klausimą. Skyrium imant, tikslinga padidinti įstatymo projekte numatytą gyventojų pajamų mokesčio dalį, tenkančią savivaldybių biudžetams.

2. Pasiūlyti Finansų ministerijai:

- pateikiant patobulintą įstatymo projektą, Ekonomikos komitetui pateikti duomenis apie savivaldybes, kurioms 2003 metais prognozuojamos bendros pajamos, palyginti su 2002 metais, mažėja nurodant konkrečias to priežastis;

- pateikti Ekonomikos komitetui informaciją apie numatomas priemones (įskaitant teisės aktų tobulinimą), kurios nukreiptos į savivaldybių finansinio savarankiškumo didinimą, jų biudžetų bendrų pajamų augimą;

- ištaisyti 2003 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių projektų ir kitos pagalbinės medžiagos knygoje įsivėlusias klaidas (p. 14, 67, 69, 79 ir kt.).

3. Komiteto paskirtas pranešėjas: V.Uspaskich.

 

3.SVARSTYTA:

Seimo rezoliucijos "Dėl 2003, 2004 ir 2005 metų nacionalinio biudžeto prognozuojamų rodiklių" projektas IXP-1942.

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

1.Pasiūlyti Biudžeto ir finansų komitetui grąžinti projektą iniciatoriams patobulinti. Ryšium su Ekonomikos komiteto rekomenduojamu savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių peržiūrėjimu reikės taip pat tikslinti ir Seimo rezoliucija nustatomus prognozuojamus valstybės biudžeto asignavimus (įskaitant dotacijas ir kompensacijas savivaldybių biudžetams).

2. Komiteto paskirtas pranešėjas: V.Uspaskich.

 

4.SVARSTYTA:

Pelno mokesčio įstatymo 11 straipsnio papildymo įstatymo projektas IXP-1607.

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

1. Pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui atsižvelgiant į Teisės departamento išvadą ir į tai, kad taisytinas projekte nurodytas oficialaus įstatymo paskelbimo šaltinis (vietoje 2002 m. turėtų būti 2001 m.).

2. Komiteto paskirtas pranešėjas: P.Vilkas.

 

5.SVARSTYTA:

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymo 2, 4, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 31, 33, 34, 36 ir 38 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas IXP-1792.

NUSPRĘSTA:

1. Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadai ("už" - 9, "susilaikė" - 3 komiteto nariai).

2. Prašyti Specialiųjų tyrimų tarnybos iki Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymo 2, 4, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 31, 33, 34, 36 ir 38 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto IXP-1792(3) priėmimo Seime datos pateikti savo išvadas minėtam projektui ("už" - 7, "prieš" - 1, "susilaikė" - 2 komiteto nariai).

3. Komiteto paskirtas pranešėjas: V.Greičiūnas.

 

6.SVARSTYTA:

Ekonomikos komiteto posėdžių savaitės (nuo 2002-11-04) darbotvarkė.

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

Patvirtinti Ekonomikos komiteto posėdžių savaitės (nuo 2002-11-04) darbotvarkę.

 

7.SVARSTYTA:

Pasirengimas Įstatymo „Dėl Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos Kioto protokolo ratifikavimo“ projekto IXP-2003 svarstymui.

NUSPRĘSTA(bendru sutarimu):

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti R.Sinkevičių, J.Veselką ir komiteto patarėją D.Šimkų.

 

8.SVARSTYTA:

Pasirengimas Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 2, 5, 6, 14, 17, 23, 24, 25 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto IXP-1998 svarstymui.

NUSPRĘSTA(bendru sutarimu):

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti J.Budrevičių, R.Vaštaką ir komiteto patarėją D.Šaltmerį.

 

Taip pat vyko Vidaus vandenų transporto kodekso 1, 6, 13, 15, 16, 31, 61 straipsnių ir dešimtojo skirsnio pavadinimo pakeitimo bei 73, 74, 75 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas IXP-1951 ES.
Naujausi pakeitimai - 2002 10 31.
Rasa Ona Duburaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Ekonomikos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas