Lietuvos Respublikos Seimas

Seimo Pirmininkas rengia akciją “Prie kavos apie biudžetą”

Spalio 31 d. pranešimas VIR

 

Prasidėjus 2003 - ųjų metų biudžeto projekto svarstymui Seime, Parlamento vadovas inicijuoja aktyvų šio projekto aptarimą su įvairiomis visuomenės grupėmis. Pirmadienį, lapkričio 4 d. 10 val. Seimo Pirmininkas rengia pirmąjį “Prie kavos apie biudžetą” susitikimą, kuriame apie biudžetą diskutuos su Lietuvos jaunimo organizacijų atstovais.

Susitikimai “Prie kavos apie biudžetą” – tai Seimo pirmininko iniciatyva kuo labiau įtraukti visuomenę į Nacionalinio biudžeto projekto svarstymą. Šie pasitarimai leis visuomenės atstovams išsakyti savo nuogąstavimus, pageidavimus, išgirsti kompetentingus paaiškinimus.

Susitikimuose Seimo pirmininkas A.Paulauskas nori betarpiškai išgirsti ir išklausyti skirtingų visuomenės sluoksnių, specialybių bei kultūrų žmones, paaiškinti jiems, kodėl ir kaip Valstybės biudžete numatomas toks, o ne kitoks finansavimas vienai ar kitai sričiai.

Seimo pirmininkas sieks, kad būtų kuo labiau atsižvelgta į žmonių pageidavimus ir pastabas, kol biudžetas dar nėra patvirtintas. “Šis biudžetas turi tapti ne Seimo, Vyriausybės ar atskirų Seimo narių, bet visų valstybės piliečių biudžetu”, pabrėžia Artūras Paulauskas.

Pirmajame susitikime ketinama aptarti kitų metų jaunimo poreikiams skirtų pinigų bei atsakomybės už jų panaudojimą klausimus, jaunimo teisių atstovavimą savivaldybėse.

Seimo pirmininkas su jaunimo organizacijų atstovais taip pat ketina aptarti šiuo metu Seime svarstomą Jaunimo politikos pagrindų įstatymą, kuriame turėtų būti apibrėžtos jaunimo atstovavimo valstybinėse institucijose bei politinėse ir socialinėse struktūrose gairės.

Susitikime su jaunimo organizacijomis taip pat dalyvaus Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Vilija Blinkevičiūtė bei Švietimo ir mokslo ministras Algirdas Monkevičius.

Seimo Pirmininko atstovas spaudai

Arvydas Žilinskas
Naujausi pakeitimai - 2002 10 31.
Laima Šandarienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo vadovai  >   Pranešimai žiniasklaidai  >   2002 metai

LR Seimas