Lietuvos Respublikos Seimas

E. Vareikio komandiruotės į Vokietijos Federacinę Respubliką 2002 10 19-20 d. ataskaita

2002 metų spalio 18-19 d.d. buvau išvykęs į Bambergą (Vokietija) Bavarijos Katalikų Akademijos organizuotoje konferencija Europos ateities klausimais ir skaityti pranešimą “Lietuva Europos Sąjungoje – viltys ir problemos”. Konferencijoje vyko laisva diskusija apie tai, ką naujo atneš dabartinei Europos Sąjungai tokia didelė plėtra ir ko iš jos tikisi šalys kandidatės.

Programa ir dalyviai:

Konferencijos dalyvių daugumą sudarė akademinė visuomenė iš Bavarijos, kitų Vokietijos vietų, pranešimus skaitė kelių universitetų profesoriaus lygio pranešėjai, užsienio šalis atstovavo diplomatai, mokslininkai politikai. Iš šalių ES kandidačių pakviestos šalys buvo Čekija, Lenkija, Lietuva ir Turkija. Buvo tikimasi, kad pranešėjai išdėstys, kokia yra priešnarystinė situacija kiekvienoje šalyje, kokios viltys ir baimes vyrauja visuomenėje, kiek realistiškos jos yra.

Daugiausia dėmesio skirta ne ekonomikos ir teisės reikalams, bet veikiau plėtros “žmogiškajam faktoriui”, diskusijai aoie tai, kaip plėtros metu keičiasi Europos įvaizdis šalyse kandidatėse ir kaip Europos sąjungos piliečiai mato naująsias nares.

Naudingi pastebėjimai:

Bavarijos, Vokietijos visuomenėje tebėra nuomonė, kad narių kandidačių pasiruošimas narystei gerokai atsilieka nuo laikytino geru, tačiau tai, kas vyksta yra žingsniai teigiama linkme. ES reikia plėsti net ir pragyvenimo standarto blogėjimo sąskaita, kadangi tai revoliucinis procesas, galėsiantis paskui suteikti daugiau galimybių visiems.

Turkijos narystė ES yra sunki ne dėl jos ekonominių galimybių, kiek psichologiškai. Psichologiškai problematiška priimti taip pat Rumuniją su Bulgarija, nors politiškai aišku, kad taip reikės daryti. Europa bent jau intelektualų tarpe suvokiama kaip ideologinė bendrija.

Visos šalys turi specifinių problemų (čekai – santykinai didelę korupciją, Benešo dekretų klausimą, Temelino branduolinę elektrinę, lenkai – aiškiai per didelį žemės ūkį, radijo stotį “Radio Maryja”, kuri agituoja porieš ES, turkai – žmogaus teisių problemą ir pan.).

Lietuvos klausimais dalyviai domėjosi Karaliaučiaus krašto problema ir viešąja nuomone apie ES. Lietuvos (kaip ir Lenkijos ar Čekijos) narystei jokių prieštaravimų nebuvo, dėl Turkijos vyko ilga diskusija ir buvo daug įdomių pastebėjimų: ar Europa elgiasi gerai, padarydama Turkiją savo saugumo dalimi, o dabar nenorinti jos įsileisti į ekonominio gerbūvio struktūras. ar Europa elgiasi gerai, užsidarydama nuo truputi ”ne tokių” kaimynų užuot įsileidusi pas save, juk kiekviena sąjunga atmesdama tuos, kurie nori būti jos sąjungininkais savotiškai didina ir priešininkų gretas, ar nėra kokio kito būdo narystei Europos sąjungoje kaip pilnas acquis, gal galima sukurti ką nors NAFTA idėjos pagrindu, tada į procesą įsijungtų ne tik Turkija, bet dar ir daugiau šalių.

Apibendrinant galima teigti, kad dalyvavimas konferencijoje buvo naudingas politinio pažinimo prasme mūsų integracinės politikos propagavimui, gilesniam santykių su ES šalimis plėtojimui.

Pagarbiai

Egidijus Vareikis
Naujausi pakeitimai - 2002 10 31.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   VOKIETIJA

LR Seimas