Lietuvos Respublikos Seimas

V. P. Andriukaičio ir E. Vareikio komandiruotės į Danijos Karalystę 2002 10 15-18 d. ataskaita

Seimo valdybos sprendimu š.m. spalio 15 – 17 dienomis buvau komandiruotas dalyvauti Kopenhagoje vykusioje konferencijoje šalims kandidatėms bei konferencijoje Europos Sąjungos valstybių ir valstybių kandidačių Europos reikalų komitetų pirmininkams (COSAC).

Konferencijoje šalims kandidatėms, rengtoje Danijos parlamento ir specialiai skirtoje plėtrai, kalbą sakė Europos Komisijos komisaras plėtrai G. Verheugenas. Jis pristatė Europos Komisijos parengtą reguliarųjį pažangos pranešimą, paminėjo, jog visos 10 šalių kandidačių turėtų būti pakviestos stoti į Europos Sąjungą, tačiau jų įsipareigojimų įgyvendinimas ir administracinių gebėjimų stiprinimas jokiu būdu neturi sulėtėti.

Komisaras G. Verheugen atsakė į šalių kandidačių Europos reikalų komitetų narių klausimus. Mes uždavėme 2 klausimus:

1) Ar diskutuojant dėl galimų lankstumų tarp Europos Sąjungos ir Rusijos dėl tranzito į Kaliningrado sritį galime tikėtis tvirtų teisinių garantijų Lietuvai dėl įstojimo į Šengeno sutartį?

Komisaro G. Verheugeno atsakymas buvo, kad taip.

2) Toliau plėtojantis Europos Sąjungos ir Rusijos santykiams, ar nevertėtų Europos Sąjungai galvoti apie Rytų matmenį, ir ar Lietuva bei lenkija negalėtų parengti iniciatyvų paketo, analogiško Šiaurės matmeniui?

Komisaras G. Verheugenas rekomendavo būti labai aktyviems dėl šios iniciatyvos.

Konferencijoje perskaičiau pranešimą, kuriame pabrėžiau mūsų pasirengimo narystei Europos Sąjungoje eigą, taip pat paaiškinau Lietuvos interesus dėl Kaliningrado srities bei Ignalinos AE uždarymo (tekstas anglų kalba pridedamas).

COSAC konferencija buvo skirta Europos Sąjungos plėtrai bei nacionalinių parlamentų vaidmens Europos Sąjungos klausimams bei paties COSAC reformavimui, siekiant jį sustiprinti. Mes pristatėme savo poziciją šiais klausimais (pozicija anglų kalba pridedama):

1. COSAC turi būti pagalbinė priemonė nacionaliniams parlamentams kontroliuojant savo Vyriausybių darbą Europos Sąjungos reikaluose;

2. COSAC turi prižiūrėti, kaip Europos Sąjungos institucijos laikosi subsidiarumo ir proporcingumo principų;

3. Parėmėme tokiu organizacinius pertvarkymus kaip pirmininkavimo COSAC prailginimas iki 1 ar 2 metų bei COSAC sekretoriato sukūrimas.

Kita vertus, nepalaikėme idėjos COSAC paversti parlamentų forumu ar kongresu.

COSAC konferencija priėmė kreipimąsi į Konventą dėl Europos ateities, Europos Sąjungos institucijas bei nacionalinius parlamentus (tekstas anglų kalba pridedamas).

Komiteto pirmininkas

Vytenis Povilas Andriukaitis

E. Vareikio komandiruotės į Danijos Karalystę 2002 10 15-18 d. ataskaita
Naujausi pakeitimai - 2002 10 31.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   DANIJA

LR Seimas