Lietuvos Respublikos Seimas

A. Klišonio, K. Kuzmicko, V. Nekrašo ir J. Matulevičiaus komandiruotės į Danijos Karalystę 2002 10 23-25 ataskaita

Š.m. spalio 23- 25 d. įvyko Komiteto delegacijos vizitas į Daniją. Vizito metu įvyko susitikimas su Danijos parlamento sveikatos reikalų komitetu. Delegacijos nariai buvo Seimo Sveikatos reikalų komiteto nariai K. Kuzmickas, V. Nekrašas, J. Matulevičius, A. Klišonis, Komiteto vyr. patarėjas R. Virbalis. Vizito metu delegacijos nariai taip pat susipažino su Danijos sveikatos apsaugos sistema ir vykdoma sveikatos politika, lankėsi Danijos vidaus ir sveikatos apsaugos ministerijoje, Danijos apskričių asociacijoje, Kopenhagos universiteto klinikose, Kopenhagos psichiatrijos ligoninėje ir psichikos sveikatos centre, viename Kopenhagos priklausomybių ligų centrų.

Susitikimuose su Danijos parlamento sveikatos reikalų komiteto, Danijos vidaus ir sveikatos apsaugos ministerijos, Danijos apskričių asociacijos atstovais aptarti sveikatos apsaugos reformos ir sveikatos politikos, sveikatos apsaugos biudžetų formavimo, regioninės sveikatos politikos Danijoje ir Lietuvoje problemos, pacientų mokėjimai už sveikatos priežiūros paslaugas ir sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo problemos, pacientų teisių užtikrinimo, psichikos sveikatos priežiūros organizavimo ir pertvarkymo, narkotikų kontrolės politikos, narkomanijos prevencijos ir gydymo, pirminės sveikatos priežiūros ir bendros praktikos gydytojų institucijos ir jų santykio su specialistais klausimai, ligoninių restruktūrizavimo eiga ir problemos ir kt. Susitikimo su Danijos parlamento sveikatos reikalų komiteto atstovais metu diskutuota ir kitais aktualiais Danijos ir Lietuvos sveikatos politikos ir sveikatos apsaugos reformos strategijos, vaistų politikos klausimais, aptartos tolesnio Lietuvos ir Danijos bendradarbiavimo sveikatos apsaugos srityje galimybės. Diskutuota taip pat ES ir šalių narių sveikatos politikos teisinio reglamentavimo santykio ir galimų pasiketimų šioje srityje klausimais. Danijos politikų ir ministerijos atstovų nuomone, sveikatos politika ir toliau turėtų būti Europos Sąjungos šalių narių, o ne bendroji ES institucijų kompetencija.

Susitikimo dalyviai turėjo galimybę susipažinti su Danijos onkologinės pagalbos bei psichikos sveikatos ir priklausomybių ligomis sergančiųjų priežiūros organizavimu, regionine sveikatos politika lankydamiesi ligoninėse ir ambulatorinėse sveikatos priežiūros įstaigose, susitikdami ir diskutuodami su Danijos sveikatos apsaugos ministerijos ir Danijos apskričių administracijos atstovais.

Susitikimas buvo naudingas, kadangi sveikatos apsaugos reformos ir sveikatos politikos problemos ir strateginiai tikslai Lietuvoje ir Danijoje iš dalies panašūs, tačiau skiriasi sprendimo būdai ir įgyvendinimo tempai. Todėl pasikeitimas nuomonėmis apie galimus kylančių problemų sprendimo būdus bei galimas klaidas, taip pat priimamus įstatymus, svarbus ir reikalingas tiek atskirų šalių sveikatos politikos įgyvendinimo, tiek ir tolesnio Lietuvos –Danijos bei Lietuvos ir Šiaurės šalių tarybos bendradarbiavimo požiūriu.

Komiteto delegacijos vardu

Komiteto narys K. Kuzmickas
Naujausi pakeitimai - 2002 10 31.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   DANIJA

LR Seimas