Lietuvos Respublikos Seimas

E. Vareikio komandiruotės į Turkijos Respubliką 2002 10 09-13 ataskaita

2002 metų spalio 9-13 d.d. buvau išvykęs į komandiruotę į Stambulą, dalyvauti 48-je Atlanto Sutarties Asociacijos (ATA) Generalinėje Asamblėjoje. Lietuva priklauso ATA-ai nuo 1997 metų: Lietuvos Atlanto sutarties bendrija (LATA) yra ATA asocijuota nare, ir taps pilnateise nare Lietuvai tapus NATO nare. Spalio 10-11 dienomis Asamblėjos darbe dalyvavo ir Lietuvos ambasadorė Turkijoje, JE Halina Kobeckaitė. Asamblėja vyko iš esmės pagal iš anksto patvirtintą programą, visi joje numatyti susitikimai ir posėdžiai įvyko.

ATA yra nevyriausybinių organizacijų forumas, kuriame dalyvauja politikai, mokslininkai, buvę kariškiai, diplomatai. Tai NATO šalių ir NATO partnerių nevyriausybinis forumas.

Programa:

Generalinėje Asamblėjoje buvo trys darbinės dienos.

Spalio 10 dieną vyko plenariniai posėdžiai, kuriuose kalbėjo daug įtakingų svečių, įskaitant Turkijos Respublikos prezidentą JE Ahmetą Necdetą SEZERĄ, NATO pajėgų Europoje vadą gen. Joseph RALSTON, NATO generalinio Sekretoriaus Pavaduotoją Gunter ALTENBURG, Bulgarijos Užsienio Reikalų ministrą Solomon PASSY, Turkijos vyriausybės ministrus ir ambasadorius, NATO spaudos ir informacijos direktorių James SHEA. NATO Generalinio Sekretoriaus George ROBERTSON sveikinimas parodytas iš video juostos.

Spalio 11 dieną vyko posėdžiai komitetuose: Politiniame, kariniame, ekonomikos, švietimo ir informacijos. Politiniame komitete, kuriame dalyvavau, svarbiausi klausimai buvo Naujos NATO politikos įgyvendinimas ir plėtra – kaip “nebaigtas biznis”.

Spalio 12 dieną vyko ATA vadovybės rinkimai ir baigiamasis plenarinis posėdis. Organizacijos vadovu – prezidentu - trečiai (paskutiniai pagal statutą) kadencijai išrinktas britas Alan Lee WILLIAMS, viena iš naujų vicepirmininkę tapo švedė Ann-Sofie DAHL, kurios išrinkimą rėmė ir Lietuvos Atlanto Sutarties bendrija (LATA)

Naudingi pastebėjimai:

Diskusijos vyko iš esmės dviem temom – kaip NATO kovos su naujausiomis grėsmėmis ir visų pirma – terorizmu, bei kaip atrodys NATO po plėtros ir … kas toliau.

Konstatuota, kad terorizmas yra ne geografinė, o veikiau funkcinė grėsmė, prieš kurią negalima kovoti totalinio karo, kur turi būti surastas naujas kovos būdas ir panaudotos kitokios technologijos.

JAV turi teisę į individualią gynybą, o rugsėjo 11 suvokiamas ir kaip JAV užpuolimas, suprantant, kad JAV yra ne tik NATO, bet ir supervalstybė. Jei JAV mato savo priešą Irake ji turi teisę su juo kovoti.

Ne kartą minėta, kad Briuselyje sklando gandai, jog į NATO Prahoje bus pakviestos septynios šalys. Pareigūnai pabrėžia, kad neturi pagrindo tuos gandus paneiginėti. Plėtros reikalingumas nebekvestionuojamas, nepastebėta jokių nuogastavimų dėl Rusijos reakcijos į plėtrą. gali būti, kad tolesnė NATO plėtra gali orientuotis į Užkaukazės valstybes.

Nors Europos Komisijos Raportas apie šalių-kandidačių pažangą sutiktas palankiai, konstatuota, kad Turkijos negalima atskirti nuo Europos integracijos. ATA Generalinė asamblėja išreiškė paramą Turkijos siekiams pradėti konkrečias derybas su Europos Sąjunga.

Kalbant apie ATA sudarančias organizacijas konstatuota, kad Moldovoje organizacijos veiklą stabdo žmogaus teisių pažeidimai, Lenkijoje ir Čekijoje dėl vidinių nesklandumų organizacijos praktiškai nustojo egzistavę, kai kurios organizacijos (Austrijos, Bosnijos ir Hercegovinos, Slovakijos) neatsiuntė savo atstovų. Lietuva šiame kontekste atrodo gerai: esame seniausia ir didžiausia organizacija tarp Baltijos šalių, organizacijos veikla gerai matoma – ir Generalinės Asamblėjos metu dalyviai buvo supažindinti su keliais naujais LATA leidiniais, pabrėžta bendravimo su Danijos ir Norvegijos organizacijomis nauda. Su LATA bendradarbiauti Ukrainos ir Rumunijos atstovai.

Generalinės Asamblėjos metu buvo gera proga pabendrauti su Turkijos politologais ir žiniasklaidos atstovais, tame tarpe politikos žurnalo “Insight Turkey” leidėjais.

Apibendrinant galima teigti, kad Generalinė Asamblėja ir dalyvavimas joje buvo naudinga mūsų integracinių pastangų ir saugumo atmosferos stiprinimui.

Pagarbiai

Egidijus Vareikis
Naujausi pakeitimai - 2002 10 31.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   TURKIJA

LR Seimas