Lietuvos Respublikos Seimas

2002-10-30 d. Kaimo reikalų komiteto posėdžio Nr.50 SPRENDIMAS. Dėl 2003 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projekto (IXP-1941)

Kaimo reikalų komitetas konstatuoja,

kad Vyriausybės pateiktas biudžeto projektas nesudaro sąlygų įgyvendinti Žemės ūkio ir kaimo plėtros įstatymą, Žemės ūkio ir kaimo plėtros strategiją, taip pat pašalinti Europos Komisijos metiniame pranešime apie Lietuvos pažangą minimus trūkumus ir tinkamai pasirengti dirbti narystės ES sąlygomis.

Atkreipia Vyriausybės dėmesį,

kad žemės ūkio produkcijos gamintojų pajamų sumažėjimas šiais metais dėl sausros ir nepalankių žemės ūkio prekių kainų pasaulio agrorinkose nebuvo kompensuotas, žemės ūkio sektoriaus finansavimas ženkliai mažėja:

1. Žemės ūkiui, miškininkystei, žuvininkystei ir veterinarijai siūloma skirti 602 mln. Lt arba tik 5,6 proc. valstybės biudžeto, kai 1995 m. buvo skirta 12 procentų.

2. Specialiajai kaimo rėmimo programai siūloma skirti 207 mln. Lt, arba tik 1,9 proc. valstybės biudžeto, kai 1995 m. buvo skirta 7,5 procento.

Kaimo reikalų komitetas nusprendžia:

siūlyti grąžinti Vyriausybei patobulinti 2003 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektą, atsižvelgiant į šiuos pasiūlymus:

1. Padidinti Valstybės biudžeto asignavimus Specialiajai kaimo rėmimo programai 243 000 mln. litų, iš viso skirti 450 120 tūkst. litų;

2.Subsidijoms už cukrinius runkelius papildomai skirti 7 500 tūkst. litų, iš viso 91 500 tūkst. litų;

3. Integracijos į ES reikmėms papildomai skirti 28 590 tūkst. litų, iš jų:

3.1. Žemės ūkio ministerijai – padidinti 8 800 tūkst. litų,

3.2. Nacionalinei mokėjimo agentūrai – padidinti 9 900 tūkst. litų,

3.3. Žemės ūkio ir maisto integracijos į ES departamentui – padidinti 50 tūkst. litų,

3.4. Valstybinei sėklų ir grūdų tarnybai – padidinti 2 400 tūkst. litų,

3.5. Valstybinei gyvulių veislininkystės tarnybai – papildomai 6 900 tūkst. litų,

3.6. Žuvininkystės departamentui – padidinti 100 tūkst. litų,

3.7. Valstybinei augalų apsaugos tarnybai (Žemės ūkio ir maisto produkcijos kokybės, saugos , konkurencingumo ir ES reikalavimų įgyvendinimo programai) - padidinti 640 tūkst. litų – Fitosanitarinių tyrimų laboratorijos patalpų renovacijai.

4. Žemės ūkio administravimui (savivaldybės) – padidinti 5 700 tūkst. litų;

5. Žemės reformai (apskritys) papildomai skirti 33 700 tūkst. litų, iš viso 49 551 tūkst. litų;

6. Melioracijai ir dirvų kalkinimui papildomai skirti 35 000 tūkst. litų, iš viso 80 000 tūkst. litų,

7. Polderių eksploatacijai papildomai skirti 4 000 tūkst. litų;

8. Savivaldybių melioracijos tarnyboms papildomai formuoti ir išlaikyti papildomai skirti 2 000 tūkst. litų;

9. Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai pavestų naujų funkcijų vykdymui papildomai skirti 1 000 tūkst. litų;

10. Lietuvos veterinarijos akademijos stambių gyvulių klinikos renovacijai skirti 4 500 tūkst. litų, tame skaičiuje 950 tūkst. litų – patologinių skrodimų ir tyrimo skyriaus įrengimams;

11. Lietuvos veterinarijos akademijos praktinio mokymo ir bandymų centro modelinės fermos statybai skirti 1 500 tūkst. litų;

12. Augalų geno banko prie Aplinkos ministerijos steigimui ir genetinių išteklių išsaugojimui skirti 1 882 tūkst. litų;

13. Padidinti asignavimus Žemės ūkio rūmams 835 tūkst. litų, iš viso skirti 2 600 tūkst. litų;

14. Skirti 20 000 tūkst. litų dalinai kompensuoti nuostolius žemės ūkio produkcijos gamintojams, kurie juos patyrė dėl perdirbimo įmonių bankroto;

15. Atsižvelgti į Savivaldybių asociacijos tarybos nutarimą dėl savivaldybių biudžetų projekto;

16. Asignavimų, skirtų kompensacijoms už žemę mokėti, neįjungti į Žemės ūkio ministerijai skirtų asignavimų sumą;

17. Papildomų asignavimų žemės ūkiui šaltiniai: biudžeto pajamų didinimas, mažinant kontrabandą, griežtinant mokesčių administravimą ir muitinės darbą, taip pat Privatizavimo fondas.

 

Komiteto pirmininkas Gintautas Kniukšta

 

 

 
Naujausi pakeitimai - 2004 03 05.
Simantė Kairienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Projektų svarstymo eiga  >   2002 metai

LR Seimas