Lietuvos Respublikos Seimas

INFORMACIJA apie Kaimo reikalų komiteto 2002-10-30 d. posėdį

Kaimo reikalų komitetas posėdyje apsvarstė 2003 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektą (IXP-1941).

Komiteto pirmininkas Gintautas Kniukšta, aptariant numatomus valstybės biudžeto asignavimus žemės ūkiui, pažymėjo, kad sekantys metai yra paskutiniai pasirengimo stoti į Europos Sąjungą metai. Siekiant tinkamai pasirengti dirbti narystės ES sąlygomis reikia žymiai daugiau lėšų negu siūloma pateiktame biudžeto projekte.

Be to, visiškai neatsižvelgta į tuos didžiulius nuostolius, kuriuos žemdirbiai patyrė dėl sausros, sumažėjusių produkcijos, ypač pieno kainų, dėl kritusio JAV dolerio kurso.

Pirmininkas pažymėjo, kad tik žemės ūkiui finansavimas kitais metais mažėja. Jeigu 1996 – 1999 metais vidutiniškai kaimo rėmimo fondui buvo skiriama po 380 mln. litų, tai kitiems metams siūloma tik apie 200 mln. litų. Žemės ūkio finansavimo apimčių mažėjimą rodo sekantys faktai: žemės ūkiui, miškininkystei, žuvininkystei ir veterinarijai siūloma skirti 602 mln. Lt arba tik 5,6 proc. valstybės biudžeto, kai 1995 m. buvo skirta 12 procentų, Specialiajai kaimo rėmimo programai siūloma skirti 207 mln. Lt, arba tik 1,9 proc. valstybės biudžeto, kai 1995 m. buvo skirta 7,5 procento

Kaimo reikalų komiteto nariai konstatavo, kad Vyriausybės pateiktas biudžeto projektas nesudaro sąlygų įgyvendinti Žemės ūkio ir kaimo plėtros įstatymą ir Žemės ūkio ir kaimo plėtros strategijos.

Komitetas atkreipė Vyriausybės dėmesį, kad žemės ūkio produkcijos gamintojų pajamų sumažėjimas dėl šių metų sausros ir nepalankių žemės ūkio produkcijos kainų nebuvo kompensuotas, žemės ūkio sektoriaus finansavimas ženkliai mažėja.

Kaimo reikalų komitetas nusprendė siūlyti grąžinti Vyriausybei patobulinti 2003 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektą, atsižvelgiant į Komiteto pateiktus pasiūlymus.

Komitetas aptarė Ūkininkų sąjungos pirmininkės G. Staliūnienės ir Grūdų asociacijos pirmininko A. Macijausko pareiškimą dėl intervencinio grūdų supirkimo.

Komitetas aptarė Ūkininko įstatymo projekto svarstymo Seime parengiamuosius darbus. Komiteto išvadų projekto rengėjais paskirti G. Kniukšta, J. Čiulevičius ir M. Pronckus.

Nutarta šio įstatymo projekto klausymus surengti 2002 m lapkričio 14 d. laukti pasiūlymų dėl projekto patobulinimo iki lapkričio 25 d. ir projektą Kaimo reikalų komitete svarstyti lapkričio 27 d.

Pritarta Žemės ūkio rūmų siūlymui surengti Seimo Kaimo reikalų komiteto ir Žemės ūkio rūmų tarybos bendrą išplėstinį posėdį, siekiant aptarti 2003 metų valstybės biudžeto asignavimo bei kitus aktualius žemės ūkio klausimus. Posėdį numatoma pravesti Seime 2002 m. lapkričio 13 d.

Kaimo reikalų komitetas aptarė pasirengimo Lietuvos, Latvijos ir Estijos parlamentų Kaimo reikalų (Žemės ūkio) komitetų atstovų konferencijai (2002 m. lapkričio 6-7 dienomis Seimo Konstitucijos salėje) eigą.

 

 

 

 

 

 

 

 
Naujausi pakeitimai - 2004 03 05.
Simantė Kairienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Apie posėdžius  >   2002 metai

LR Seimas