Lietuvos Respublikos Seimas

apie2002.10.28 posėdį

Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto informacija Spaudos tarnybai apie 2002-10-28 dienos komiteto posėdį

Komitetas, paskirtas pagrindiniu, svarstė:

- Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 14 straipsnio papildymo įstatymo projektą IXP-1516

Nusprćsta: Projektą atmesti. Komitetas pritarė Vyriausybės nuomonei ir Teisės departamento išvadai. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “uţ“.)

- Nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 16 straipsnio papildymo įstatymo projektą IXP-1517

Nusprćsta: Projektŕ atmesti. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “uţ“.)

- Valstybės politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo 3 ir 5 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto IXP- 1799, svarstymas atidėtas.

Pasirengė svarstyti:

- Seimo rinkimų įstatymo 98 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą IXP-1935 ir Prezidento rinkimų įstatymo 2 (1) straipsnio pakeitimo įstatymo projektą IXP-619(3)

Nusprćsta: Komiteto išvadų projekto rengėjais paskirti Joną Jurkų ir Rolandą Paksą bei prašyti Vyriausiosios rinkimų komisijos išvados. Projektą komitete svastyti lapkričio 11 d.

Komitetas, paskirtas papildomu, svarstė:

- 2003 metų valstybės ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektą IXP-1941

Nuspręsta: 1. Apibendrinęs LSA tarybos, savivaldybių pasiūlymus, komitetas pasiūlė pagrindiniam komitetui kartu su Vyriausybe peržiūrėti Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo įtaką savivaldybių biudžetams ir apsvarstyti galimybę gyventojų pajamų mokesčio procentinę dalį, tenkančią savivaldybėms, padidinti iki 47,53 %.

2. Dėl Seimo ir Vyriausybės priimtų sprendimų savivaldybių biudžetų apimtys neturi mažėti, santykyje su 2002 m. apimtimis.

3. Į 2003 m. Valstybės investicijų programą įtraukti tęstinius savivaldybių investicinius projektus, kurių finansavimo 2003 metams Vyriausybė nenumatė, nurodydamas šioms investicijoms lėšų šaltinius. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

- Seimo rezoliucijos “Dėl 2003, 2004 ir 2005 metų metų nacionalinio biudžeto prognozuojamų rodiklių projektą IXP-1942

Nusprćsta: Pritarti rezoliucijos projektui. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

Komiteto sekretoriato padėjėja

G.Jasaitienė 396-806
Naujausi pakeitimai - 2002 10 30.
Genovaitė Jasaitienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas