Lietuvos Respublikos Seimas

2002-10-30 d. posėdis

1. Apsvarstyti Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos asignavimai 2003 metams, Valstybės investicijų 2002-2004 metų programa, Valstybės skolos aptarnavimo išlaidos, Skolinimosi limitai.

Nuspręsta:

Galutinį sprendimą priimti 2002- 11- 11 d. Komiteto posėdyje.

2. Apsvarstyta Valstybės kontrolės 2001 metų veiklos ataskaita.

Nuspręsta:

Teikti Lietuvos Respublikos Seimui svarstyti LR Seimo nutarimo projektą:

"Lietuvos Respublikos Seimas, vadovaudamasis Seimo statuto 206 straipsniu n u t a r i a:

1 straipsnis.

Pritarti Valstybės kontrolės 2001 metų veiklos ataskaitai.

2 straipsnis.

Pasiūlyti Valstybės kontrolei:

    1. teikiant išvadą dėl valstybės biudžeto įvykdymo apyskaitos, nurodyti kaip Valstybės kontrolė įvertino valstybės biudžeto asignavimų valdytojų konkrečių programų vykdymą;
    2. aktyviau tikrinti valstybės turto valdymo, naudojimo bei disponavimo juo teisėtumą ir efektyvumą.

3 straipsnis.

Įpareigoti Valstybės kontrolę iki 2003 m. balandžio 1 dienos pateikti Seimui valstybės įmonės “Valstybės turto fondas” valdymo tobulinimo koncepciją."

 

3. Seimo nutarimo "Dėl spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo 2001 metų veiklos ataskaitos" projektas IXP-1905.

Nuspręsta:

Pasiūlyti pagrindiniam Švietimo, mokslo ir kultūros komitetui patobulinti nutarimo projektą pagal Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvadas.

4. Sudarytos išvadų rengėjų grupės:

- Valstybinio socialinio draudimo pensijų įstatymo 2,28,29,34,35,38,39,40,45,49,56 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui IXP-1985 - kuratoriai V.Saulis A.Kubilius /A.Brazdilienė/;

- Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui IXP-1986 - kuratoriai V.Saulis A.Kubilius /A.Brazdilienė/;

- Administracinių ginčų komisijų įstatymo 8 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui IXP-1987 - kuratoriai V.Saulis A.Kubilius /A.Brazdilienė/;

- Valstybės politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo 2 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo priedėlio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui IXP-1988 - kuratoriai V.Saulis A.Kubilius /A.Brazdilienė/;

- Seimo nutarimo "Dėl Valstybinio audito koncepcijos" projektui IXP-1994 - kuratoriai V.Saulis R.Palaitis /G.Morkūnas/.
Naujausi pakeitimai - 2002 10 30.
Danguolė Zabulėnienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Biudžeto ir finansų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas