Lietuvos Respublikos Seimas

2002-10-30

Užsienio reikalų komiteto posėdis

Vilnius, spalio 30 d. Šiandien Seimo Užsienio reikalų komitetas surengė posėdį, kurio darbotvarkėje buvo svarstomi šie klausimai:

Įstatymo „Dėl Konvencijos dėl kovos su neteisėtais veiksmais prieš saugią jūrų laivybą ir Protokolo dėl kovos su neteisėtais veiksmais prieš stacionarių platformų kontinentiniame šelfe saugą ratifikavimo“ projektas Nr. IXP – 1946, su kuriuo Komiteto narius supažindino Komiteto išvadų rengėjas Vaclovas Stankevič, Susisiekimo ministerijos vandens transporto departamento direktorius Juozas Darulis bei Susisiekimo ministro patarėjas Arvydas Vaitkus. Pagrindinis minėtos Konvencijos tikslas - kartu su kitomis Konvencijos bei Protokolo šalimis kovoti su neteisėtais veiksmais prieš saugią jūrų laivybą bei stacionarių platformų kontinentiniame šelfe saugą priimant teisės aktus, susijusius su neteisėtų veiksmų prieš laivus ir stacionarias platformas kontinentiniame šelfe bei juose esančius asmenis prevencija ir kontrole. Po svarstymo Komiteto nariai vienbalsiai pritarė teikiamam įstatymo projektui su 2 straipsnio pakeitimu, kad Vyriausybė parengs ir pateiks Lietuvos Respublikos Seimui su šiuo įstatymu susijusių įstatymų pakeitimo ir papildymo projektus iki 2002 m. gruodžio 1 d.

Antrąjį darbotvarkės klausimą – Įstatymo „Dėl 1990 m. tarptautinės konvencijos dėl parengties, veiksmų ir bendradarbiavimo įvykus taršos nafta incidentams ratifikavimo“ projektą Nr. IXP – 1947 pristatė Komiteto išvadų rengėjas Vaclovas Stankevič, Susisiekimo ministerijos vandens transporto departamento direktorius Juozas Darulis bei Susisiekimo ministro patarėjas Arvydas Vaitkus. Šia Konvencija šalims nustatomi įpareigojimai sukurti nacionalinę sistemą, užtikrinančią neatidėliotinų ir veiksmingų priemonių įvykus taršos nafta incidentams įgyvendinimą, ir įgyvendinti šias priemones pagal konvencijos ir jos priedų nuostatas. Taip pat Konvencijos šalims nustatomi įpareigojimai bendradarbiauti įvykus taršos nafta incidentui, siekiant lokalizuoti taršos nafta vietą ir siekti kuo mažesnio neigiamo poveikio aplinkai. Nustatoma ir keitimosi informacija tarp Konvencijos šalių tvarka. Po svarstymo Komiteto nariai vienbalsiai pritarė teikiamam įstatymo projektui.

Paskutinįjį darbotvarkės klausimą - Seimo nutarimo "Dėl Valstybės ilgalaikės raidos strategijos" projektą Nr. IXP – 1774 pristatė Komiteto išvadų rengėjas Alvydas Medalinskas bei Ūkio ministerijos valstybės sekretorius Gediminas Miškinis. Šia strategija siekiama nustatyti ilgalaikius valstybės raidos prioritetus bei vystymo kryptis, į kurias būtų atsižvelgiama rengiant kitus planavimo dokumentus. Pastarasis dokumentas taps pagrindiniu planavimo dokumentu – valstybės ilgalaikės raidos vizija, - kuri leis subalansuoti atskirų sričių arba sektorių raidą, numatys ilgalaikę jų vystymosi perspektyvą. Strategija sudarys prielaidas kryptingesnei valstybės raidai, taigi ir efektyvesniam ribotų šalies išteklių panaudojimui, paspartins prioritetinių ūkio sričių vystymąsi. Valstybės ilgalaikės raidos strategija užbaigs strateginio planavimo sistemos sukūrimą. Po svarstymo Komitete padarytos pertraukos, Komiteto nariai susipažino su patobulintu Valstybės ilgalaikės raidos strategijos projektui bei įsitikinę, jog rengėjai atsižvelgė į 2002 m. spalio 2 d. jų pateiktas pastabas ir pasiūlymus, pritarė teikiamam Seimo nutarimo projektui.

Užsienio reikalų komiteto patarėjas

Deividas Stankevičius

67 98
Naujausi pakeitimai - 2002 10 30.
Salvinija Jurėnaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Užsienio reikalų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas