Lietuvos Respublikos Seimas

J. Čekuolio komandiruotės į Vengrijos Respubliką 2002 10 21-24 d. ataskaita

LR Seimo Valdybos sprendimu buvau komandiruotas dalyvauti Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos Monitoringo komiteto posėdyje Budapešte š.m. spalio 23 d. Kadangi Monitoringo komiteto posėdžiai vyksta už uždarų durų, šioje ataskaitoje tik trumpai informuosiu apie posėdyje nagrinėtus klausimus ir priimtus sprendimus.

1. Padėtis Ukrainoje. ET reporterės H.Severinsen (Danija) ir R.Wohlwend (Lichtenšteinas) lankėsi Ukrainoje spalio 13-16 dienomis. Jos pristatė vizito rezultatus. Reporterių nuomone, po parlamento rinkimų kovo mėnesį Ukrainoje iki šiol vyksta kova dėl valdžios postų pasidalijimo ir, deja, tai įtakoja ET reikalaujamas teisines ir politines reformas, kurių vyksmas visiškai sustojo. Pažymėtina, jog šį vizitą organizavo ir koordinavo Lietuvos Respublikos ambasada Kijeve. Be to, kelia nerimą ne tiek gerų įstatymų stygius, kiek priimtų modernių teisės aktų realus įgyvendinimas. Pavyzdžiui, nepaisant gero spaudos įstatymo, panašu, jog cenzūra Ukrainoje stiprėja.

2. Rusija. ET reporteriai ketina vykti į Rusiją su tiriamuoju vizitu lapkričio 24-27 dienomis. Pristatyta ir aptarta būsimo vizito programa.

3. Padėtis Bosnijoje-Hercegovinoje. Aptarti spalio 5 dieną šioje šalyje vykę parlamento rinkimai. Nors rinkimai iš principo vyko pagal europines normas ir didelių pažeidimų neužfiksuota, tačiau rinkimai tik išryškino skirtumus tarp atskirų Bosnijos regionų, o siekis suartėti nebuvo vyraujantis rinkimų metu. Tai sukelia nemažą nerimą dėl Bosnijos galimybės realiai įvykdyti prisiimtus įsipareigojimus Europos Tarybai. Komitetas išreiškė nerimą dėl “gęstančio” Pietryčių Europos stabilumo pakto finansavimo, be to, trys ketvirtadaliai pakto lėšų skiriamas dvejoms valstybėms, tarp kurių Bosnijos-Hercegovinos nėra.

4. Padėtis Albanijoje. ET reporteriai vyks į Albaniją lapkričio 11-15 dienomis. Aptarta būsimo vizito programa. Albanijos parlamentas kreipėsi oficialiu laišku, prašydamas nutraukti Albanijos monitoringo procedūrą, bet komiteto nuomone, tai daryti dar labai per anksti.

5. Turkija. ET papildomu reporteriu Turkijos įsipareigojimų vykdymui stebėti paskyrė Delvaux-Stehres (Liuksemburgas)

6. Gruzija. ET papildomu reporteriu Gruzijos įsipareigojimų vykdymui paskirtas K.Kirilov (Bulgarija).

7. Paadėtis Makedonijoje. Gautas ETPA Makedonijos laiškas apie šios valstybės demokratinį progresą. Šis klausimas bus nagrinėjamas kitame komiteto posėdyje.

8. Padėtis Latvijoje. Ankstesniame komiteto posėdyje Rusijos delegacija apkaltino Latviją žmogaus teisių pažeidinėjimu ir įsipareigojimų Europos Tarybai nevykdymu ir pareikalavo atnaujinti monitoringo procedūrą Latvijai. Sprendimas bus priimtas po komiteto pirmininkės vizito Latvijoje, kuris įvyks tik šių metų pabaigoje arba kitų metų pradžioje. Vizitas buvo planuotas ir anksčiau, bet įvertinus neseniai įvykusius Latvijos parlamento rinkimus, nutarta, jog pirmiau Latvijoje turi būti suformuota nauja vyriausybė bei Seimo vadovybė.

9. Lichtenšteinas. Lichtenšteine ruošiamas referendumas dėl šalies Konstitucijos pakeitimo, įtraukiant į ją Lichtenšteino princo šeimos Konstitucijos nuostatas. Iškilo abejonės, ar visos pastarosios nuostatos atitinka Europos žmogaus teisių ir laisvių konvencijos tekstą. Į komitetą kreipėsi nemažai Lichtenšteino piliečių su prašymu pateikti savo nuomonę šiuo klausimu. Komitetas, savo ruožtu, nutarė kreiptis į ETPA Teisinių reikalų ir žmogaus teisių komitetą nuomonei pateikti.

Pagarbiai,

Jonas Čekuolis

Lietuvos Seimo delegacijos

Europos Tarybos Parlamentinėje Asamblėjoje pirmininkas
Naujausi pakeitimai - 2002 10 30.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   VENGRIJA

LR Seimas