Lietuvos Respublikos Seimas

Seimo nariai lankys buvusių parlamentarų kapavietes

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

RYŠIAI SU VISUOMENE

PUBLIC RELATIONS

KONFERENCIJOS IR INFORMACIJA ŽURNALISTAMS

•EKSKURSIJOS Į PARLAMENTĄ IR EKSPOZICIJOS•

„SEIMO KRONIKA“

•LITHUANIAN PARLIAMENTARY MIRROR•

 

Gedimino pr. 53, VILNIUS 2002. Pranešimai spaudai: tel.: (370 5) 2396666; 2396206 faks.: 2396556; 2396880; skyriaus vedėjas A.Vaišnys

 

 

Spalio 30 d. pranešimas VIR

Seimo nariai lankys buvusių parlamentarų kapavietes

Per Vėlines Seimo vadovybės nariai, frakcijų atstovai lankys šias buvusių parlamentarų kapavietes:

Vilniaus m. Antakalnio kapinės

K. Antanavičius (Kovo 11 –osios Akto signataras)

V Šandreika (Kovo 11 –osios Akto signataras)

J. Minkevičius (Kovo 11 –osios Akto signataras)

J. Bulavas

R. Sikorskis

J. Avyžius

Rokantiškių kapinės

R. Rajeckas

V. Liutikas

Karveliškių kapinės

Č. Kudaba (Kovo 11 –osios Akto signataras)

T. Lideikis

Kauno m. Kaniukų kapinės

B. Nedzinskienė (Kovo 11 –osios Akto signatarė)

Petrašiūnų kapinės

R. Ruzas

Šakių m. kapinės

J. Bastytis

Viduklės m. kapinės

Z. Pocius

Joniškio m. senosios kapinės

G. Ramonas (Kovo 11 –osios Akto signataras)

Dotnuvos akademija Gėlainių kapinės

A. Budvytis

Pabradės m. kapinės

F. Raišuotis

 

Jurgita JELINSKAITĖ (239 6208)

Cituojant Seimo ryšių su visuomene skyriaus pranešimus, prašom nurodyti šaltinį.

 

 

 
Naujausi pakeitimai - 2002 10 30.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo vadovai  >   Pranešimai žiniasklaidai  >   2002 metai

LR Seimas