Lietuvos Respublikos Seimas

2002-10-28

Užsienio reikalų komiteto posėdis

Vilnius, spalio 28 d. Šiandien Seimo Užsienio reikalų komitetas surengė posėdį, kurio darbotvarkėje buvo svarstomi šie klausimai:

2003 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektas Nr. IXP – 1941. Komitetas apsvarstė Užsienio reikalų ministerijos, Krašto apsaugos ministerijos bei Europos komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. biudžetų projektus.

Su Užsienio reikalų ministerijos 2003 m. biudžeto projektu supažindino Komiteto išvadų rengėjas Egidijus Vareikis, Užsienio reikalų ministerijos sekretorius Neris Germanas, Užsienio reikalų ministerijos bei Finansų departamento direktorė Daiva Mockuvienė. Po svarstymo Komiteto nariai pritarė pateiktam Užsienio reikalų ministerijos 2003 m. biudžeto projektui su papildomu lėšų poreikiu.

Krašto apsaugos ministerijos 2003 m. biudžeto projektą pristatė Komiteto išvadų rengėjas Kęstutis Kriščiūnas, Krašto apsaugos ministerijos valstybės sekretorius Valdemaras Sarapinas, Krašto apsaugos ministerijos Finansų ir biudžeto departamento direktorė Lina Lajauskienė, Krašto apsaugos ministerijos Resursų ir programų departamento Projektų skyriaus viršininko pavaduotoja Margarita Bortkevičiūtė. Po svarstymo Komiteto nariai vienbalsiai pritarė pateiktam Krašto apsaugos ministerijos 2003 m. biudžeto projektui.

Su Europos komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 metų biudžeto projektu supažindino Komiteto išvadų rengėjas Valerijus Simulik, Europos komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus pavaduotojas Artūras Kazlauskas, Europos komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Finansų ir planavimo skyriaus vedėja Vida Vasiliauskaitė, Europos komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Visuomenės informavimo skyriaus laikinai einanti vedėjos pareigas Dainida Valsiūnaitė. Po svarstymo Komiteto nariai vienbalsiai pritarė pateiktam Europos komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. biudžeto projektui su papildomu lėšų poreikiu.

Papildomai Komitetas apsvarstė gautą prašymą dėl Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto pastato Vilniuje, Vokiečių g. 10 rekonstrukcijos finansavimo. Po svarstymo Komiteto nariai vienbalsiai pritarė pateiktam prašymui, Valstybės investicijų 2003 – 2005 m. programoje perskirstyti 2003 ir 2004 m. lėšas, skirtas minėto pastato rekonstrukcijai.

Antrąjį darbotvarkės klausimą – Įstatymo “Dėl Lietuvos Respublikos ir Kuveito Valstybės sutarties dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos ratifikavimo” projektą Nr. IXP – 1945 pristatė Komiteto išvadų rengėjas Sergejus Dmitrijevas, Užsienio reikalų ministerijos Teisės ir tarptautinių sutarčių departamento patarėjas Saulius Valainis. Teikiama ratifikuoti sutartimi kiekviena Susitariančioji Valstybė įsipareigoja skatinti kitos Susitariančiosios Valstybės investuotojus investuoti jos teritorijoje. Po svarstymo Komiteto nariai vienbalsiai pritarė teikiamam įstatymo projektui.
Naujausi pakeitimai - 2002 10 28.
Salvinija Jurėnaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Užsienio reikalų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas