Lietuvos Respublikos Seimas

A. Ramanausko komandiruotės į Latvijos Respubliką 2002 09 26-27 d. ataskaita

DARBOTVARKĖ

1. Baltijos Asamblėjos statutas.

2. Kiti klausimai.

DALYVIŲ SĄRAŠAS

BALTIJOS ASAMBLĖJA

 Romualds Ražuks, parlamento narys, Baltijos Asamblėjos Prezidiumo pirmininkas, Latvija

 Aida Prēdele, parlamento narė, Teisės komiteto pirmininkė, Latvija

 Alvydas Ramanauskas, parlamento narys, Teisės komiteto Pirmininkės pavaduotojas, Lietuva

 Väino Linde, parlamento narys, Teisės komiteto Pirmininkės pavaduotojas, Estija

Sekretoriatas

 Renata Jankauskaitė, Lietuvos delegacijos Baltijos Asamblėjoje sekretorė

 Ene Rongelep, Estijos delegacijos Baltijos Asamblėjoje sekretorė

 Ingrīda Sticenko, Latvijos delegacijos Baltijos Asamblėjoje sekretorė

 Linda Kalniņa, Baltijos Asamblėjos sekretoriatas, Latvija

 Baiba Moļņika, Baltijos Asamblėjos sekretorė, Latvija

EKSPERTAI

 Ilze Amona, Saeima Teisės skyrius, patarėja teisės klausimais

A. Prēdele pradėjo posėdį. Pranešė, kad gavo Baltijos Asamblėjos Prezidiumo sprendimą dėl naujos BA struktūros ir pasiūlymus, kurie yra susiję su veikiančiu Baltijos Asamblėjos statutu. Ji pažymėjo, kad šis darbas turi būti baigtas iki 2002 m. spalio 30 d.

Pristatė Saeima teisės skyriaus teisininkę ekspertę, kuri parengė statuto pakeitimus.

Perskaitė pirmą pasiūlymą, susijusį su BA statuto 11 straipsnio pakeitimais. Paprašė pateikti savo pastabas.

B. Moļņika pastebėjo, kad 11 straipsnis turi būti suderintas su atitinkamu Baltijos Asamblėjos ir Baltijos Ministrų Tarybos bendradarbiavimo protokolo (1996 m. balandžio 14 d.) straipsniu. Šiame protokole jau yra du straipsniai, kurie neatitinka BA statuto 11 straipsnio nuostatų.

A. Ramanauskas pasakė, kad nebūtina remtis žemesnio lygmens dokumentu, kokiu yra statutas.

Statute yra išdėstomi tik pagrindiniai principai. Kiti dokumentai (pvz., susitarimai ar protokolai) gali pateikti daug detalesnių paaiškinimų).

B. Moļņika padarė išvadą, kad šiuo atveju protokolą reikėtų pataisyti atsižvelgiant į BA statuto pakeitimus.

A. Prēdele pasiūlė padaryti tokius pačius pakeitimus pirmojo pasiūlymo antrajame sakinyje ir pataisyti minėtąjį Baltijos Asamblėjos ir Baltijos Ministrų Tarybos bendradarbiavimo protokolą.

Perskaitė 2-jį pasiūlymą – pakeisti BA statuto 9 straipsnį.

Pasiūlė naudoti žodžius „yra išrenkamas“ vietoj „tampa“ Baltijos Asamblėjos Prezidiumo pirmininku.

R. Jankauskaitė argumentavo, kad kitos pirmininkaujančios valstybės pirmininkas automatiškai tampa Baltijos Asamblėjos Prezidiumo pirmininku.

B. Moļņika pastebėjo, kad yra dar vienas pakeitimas – jeigu sausio 1 d. yra minima kaip naujojo pirmininkavimo laikotarpio pradžia, tada laikotarpiu nuo sesijos iki naujų kalendorinių metų pradžios nelieka jokio BA Prezidiumo pirmininko.

E. Rongelep išsakė nuomonę, kad buvęs Prezidiumo pirmininkas toliau eina savo pareigas iki sausio 1 d. Tada pirmininku tampa kitas.

B. Moļņika teigė, kad tai šiuo metu nėra BA praktika. Ji pastebėjo, kad tai gali sukelti problemų ateityje.

L. Kalniņa apibendrino, kad geriausias sprendimas būtų pridurti vieną sakinį prie siūlomų 11 straipsnio pakeitimų: „buvęs Baltijos Asamblėjos Prezidiumo pirmininkas toliau eina savo pareigas iki kitų metų sausio 1 d.“

Tam buvo pritarta.

A. Prēdele paprašė pateikti pastabas dėl 17 straipsnio pakeitimų.

Nebuvo jokių pastabų.

Paprašė pateikti pastabas dėl 22 straipsnio pakeitimų.

Nebuvo jokių pastabų.

Paprašė pateikti pastabas dėl 26 straipsnio pakeitimų.

B. Moļņika teigimu, 26 straipsnio 4 dalies turinys turi būti aptartas Baltijos Asamblėjos ir Baltijos Ministrų Tarybos darbo grupės posėdyje.

Ji pažymėjo, kad 26 straipsnio 3 dalis nėra tiksli – sakinyje turi būti: „nacionalinių“ delegacijų vietoj „kitų“ delegacijų sekretoriai.

V. Linde pasiūlė neįrašyti Baltijos Asamblėjos statute sakinio, kad eilinės Baltijos Asamblėjos sesijos rengiamos kartu su Baltijos Tarybomis.

Tam buvo pritarta.

A. Prēdele paprašė pakomentuoti 4 pasiūlymą.

I. Amona paaiškino, kad galima padaryti konkretų statuto pakeitimą, susijusį su temine konferencija, nes tokių pakeitimų būta dėl Baltijos Asamblėjos apdovanojimų bei finansinių klausimų. Statute nėra paaiškinamas „teminės konferencijos“ terminas.

A. Ramanauskas pastebėjo, kad Baltijos Asamblėjos sesija nustato darbo prioritetus ir priima darbo darbotvarkę. Dėl to nėra būtinybės sukonkretinti teminės konferencijos idėją papildomame dokumente.

A. Prēdele paprašė pakomentuoti 5 pasiūlymą.

A. Ramanauskas pasakė, kad nebūtina Baltijos Asamblėjos statute sukonkretinti, kur tiksliai rengiama BA apdovanojimų teikimo ceremonija.

B. Moļņika pasiūlė sukonkretinti, kad ceremonija rengiama kartą per metus.

R. Jankauskaitė teigė, kad tokia formuluotė BA apdovanojimų žiuri sistemoje bus klaidinanti. Privalo būti numatytas tam tikras BA apdovanojimų teikimo laikas.

Pasiūlė formuluoti taip, kaip buvo suformuluota anksčiau – rengti apdovanojimų ceremoniją Baltijos Asamblėjos sesijos metu.

B. Moļņika pritarė.

A. Prēdele pasakė, kad nereikia keisti statuto dėl 6 pasiūlymo, nes norma jau veikia.

Paprašė pateikti pastabas dėl 7 pasiūlymo.

B. Moļņika pasakė, kad nebūtina tiksliai nurodyti šalių, kuriose vyks komiteto posėdžiai, eilės seką.

L. Kalniņa nuomone, geriau parašyti, kad komiteto posėdžiai, jeigu įmanoma, yra rengiami kiekvienoje valstybėje narėje remiantis rotacijos principu.

A. Prēdele paprašė pakomentuoti 8 pasiūlymą.

B. Moļņika paaiškino, kad mintis pateikti pasiūlymą – noras, kad būtų galima rengti ne tik komitetų posėdžius, bet ir bendrus seminarus ar konferencijas.

A. Prēdele teigimu, geriau šiame pasiūlyme įrašyti žodį „renginiai“ nei „posėdžiai“.

Tam buvo pritarta.

Ji paprašė pateikti pastabas dėl 9 pasiūlymo.

Nebuvo jokių pastabų.

Tada ji paprašė pateikti pastabas dėl 10 pasiūlymo.

Nebuvo jokių pastabų.

Pasidomėjo, ar nėra kitų pasiūlymų ar pastabų.

I. Amona pasiūlė padaryti redakcinių pakeitimų statuto rusiškame variante – vartoti žodį „pirmininkaujančioji“ valstybė vietoj kito vartojamo žodžio.

Tam buvo pritarta.

Pasiūlė pakeisti žodį „statutas“ rusiškam statuto variantui daug tinkamesniu žodžiu (reglamentas).

Tam buvo pritarta.

A. Ramanauskas paminėjo, kad statute nėra straipsnio, kuriame būtų numatyta, kaip įsigalioja statuto pakeitimai.

Jis pasiūlė 63 straipsnyje įrašyti, kad: „pakeitimus priima BA sesija ir jie įsigalioja nuo jų priėmimo momento“.

Tam buvo pritarta.

E. Rongelep paminėjo, kad nėra straipsnio, kuris reglamentuotų, kaip sprendžiami ginčiai tarp valstybių narių, jeigu jie iškiltų.

R. Ražuks nuomone, nereikia konkretaus straipsnio, nes vis Baltijos Asamblėjos sprendimai priimami laikantis bendro sutarimo principo.

V. Linde sutiko, ir papildė, kad 62 straipsnis padeda išvengti ginčų.

A. Prēdele pasidomėjo, kada ir kur įvyks kitas komiteto posėdis.

Pasiūlyta kitą Teisės komiteto posėdį surengti po Baltijos Asamblėjos ir Baltijos Ministrų Tarybos darbo grupės posėdžio lapkričio mėnesį.

Tvirtino:

A. Ramanauskas, Baltijos Asamblėjos Teisės komiteto pirmininkės pavaduotojas

Parengė:

R. Jankauskaitė, Lietuvos delegacijos Baltijos Asamblėjoje sekretorė

Priedas
Naujausi pakeitimai - 2002 10 28.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   LATVIJA

LR Seimas