Lietuvos Respublikos Seimas

Spalio 28 d. posėdyje

 

Svarstytas 2003 m. Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projekte (IXP-1941) numatomas kultūros srities finansavimas. Komitetas pritarė siūlymams padidinti KVAD vykdomų programų finansavimą, bei skirti papildomai lėšų Tuskulėnų rimties parko sukūrimui, Archyvų departamento generalinio direktoriaus siūlymams, Tautinių mažumų ir išeivijos departamento direktoriaus A. Petrausko siūlymams, Seimo narių A. Stasiškio, E. Kaniavos, R. Dovydėnienės, J. Narvilienės siūlymams.

Komitetas svarstė nutarimo projektą Dėl Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo 2001 metų veiklos ataskaitos. Nuspręsta siūlyti Seimui svarstyti Seimo nutarimo Dėl Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo 2001 metų veiklos ataskaitos antrąjį variantą.

Toliau svarstyti pasiūlymai Švietimo įstatymo projektui. Svarstymas bus tęsiamas.
Naujausi pakeitimai - 2002 10 28.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas