Lietuvos Respublikos Seimas

E. Vareikio komandiruotės į Prancūzijos Respubliką 2002 10 22-24 d. ataskaita

2002 m. spalio 22-24 d. Strasbūre (Prancūzija) dalyvavau dviejuose posėdžiuose, skirtuose pasirengti vienuoliktajam Europos Sąjungos – Lietuvos Respublikos jungtinio parlamentinio komiteto posėdžiui, kuris vyks 2002 m. lapkričio 11-12 d. Briuselyje.

2002 m. spalio 22 d. vyko Europos Sąjungos – Lietuvos Respublikos jungtinio parlamentinio komiteto biuro posėdis. Biuro posėdyje dalyvavo naujasis Europos Parlamento delegacijos Europos Sąjungos – Lietuvos Respublikos jungtiniame parlamentiniame komitete pirmininkas p. Gordon Adam ir jo pavaduotojas p. Michael Gahler. Šis posėdis buvo skirtas aptarti ir patvirtinti būsimojo Europos Sąjungos – Lietuvos Respublikos jungtinio parlamentinio komiteto posėdžio darbotvarkę bei aptarti Lietuvos ir Europos Sąjungos politines aktualijas.

Vienuoliktajame Europos Sąjungos – Lietuvos Respublikos jungtinio parlamentinio komiteto posėdyje yra planuojama aptarti Europos Komisijos reguliarųjį pranešimą apie Lietuvos pažangą, 2002 m. derybų kalendoriaus vykdymą, Nicos sutarties įsigaliojimą, Lietuvos pažangą žemės ūkio ir energetikos srityse, administracinius gebėjimus įgyvendinant acquis, PHARE, SAPARD ir ISPA programų įgyvendinimą, Kaliningrado klausimą bei būsimą Europos Sąjungos – Lietuvos Respublikos jungtinio parlamentinio komiteto veiklą. Visiems darbotvarkės punktams biuro posėdžio metu buvo pritarta. Biuro posėdžio metu buvo išdalintas ir būsimųjų komiteto rekomendacijų projektas, su kuriuo komiteto nariai galės susipažinti prieš komiteto posėdį ir rengti jam savo pasiūlymus bei pastabas. Biuro posėdžio metu buvo papildomai pasiūlyta komiteto deklaracijoje ir rekomendacijose užfiksuoti komiteto poziciją ne tik dėl Kaliningrado klausimo, bet ir dėl situacijose Baltarusijoje. Kadangi dvyliktasis Europos Sąjungos – Lietuvos Respublikos jungtinio parlamentinio komiteto posėdis turėtų įvykti kitų metų pavasarį Lietuvoje, buvo kalbama ir apie tai, kur ateinančiais metais Europos Parlamento delegacija norėtų apsilankyti.

2002 m. spalio 23 d. vyko parengiamasis Europos Parlamento delegacijos Europos Sąjungos – Lietuvos Respublikos jungtiniame parlamentiniame komitete posėdis, kuriame svečio teisėmis buvau pakviestas dalyvauti. Šio posėdžio metu Europos Komisijos atstovas p. Alberto Cammarata pristatė parlamentarams 2002 m. Europos Komisijos reguliarųjį pranešimą apie Lietuvos pažangą. Jis pabrėžė, kad Lietuva atliko įspūdingą pažangą per pastaruosius penkis metus ir tokia pažanga buvo pasiekta dėka to, kad Lietuva griežtai vykdo prisiimtus derybinius įsipareigojimus. Tačiau jis išskyrė ir kelis trūkumus, visų pirma, didelė bedarbystė, silpni administraciniai gebėjimai, neužbaigtas reikalingų teisės aktų finansų ir aplinkos apsaugos sektoriuose priėmimas. Anot prelegento, tai nėra labai dideli minusai Lietuvos pažangoje, tačiau jie turi būti šalinami ir Europos Komisija pasiryžusi stebėti, ar tai bus padaryta. Apie šių trūkumų šalinimą Europos Komisija informuos Europos Sąjungos šalis nares monitoringo pranešime, kuris bus paskelbtas kitų metų viduryje.

Diskusijose su Europos Parlamento nariais daug dėmesio buvo skirta Kaliningrado klausimui. Parlamentarams buvo išdalintas dieną anksčiau Bendrųjų reikalų tarybos priimtos išvados dėl Kaliningrado, kurios buvo parengtos Europos Komisijos komunikato, paskelbto 2002 m. rugsėjo 18 d., pagrindu. Dėl šio klausimo sprendimo turi būti tęsiamos derybos su Lietuva ir Rusija. Bendrųjų reikalų taryba savo dokumente patvirtino, kad tai, ką su Lietuva derybose Europos Sąjunga buvo sutarusi, galioja, o Rusijos siūlymas leisti Lietuvos teritorija važiuoti beviziams traukiniams galės būti aptariamas tik Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą.

Parengiamajame posėdyje kai kurie parlamentarai informavo, kokiomis temomis jie planuoja kalbėti būsimajame Europos Sąjungos – Lietuvos Respublikos jungtinio parlamentinio komiteto posėdyje, t.y. p. Anne Elisabet Jensen kalbės apie PHARE, SAPARD ir ISPA programų įgyvendinimą Lietuvoje, o p. Jillian Evans – apie Lietuvos administracinius gebėjimus.

Pagarbiai,

Lietuvos Respublikos Seimo delegacijos Egidijus Vareikis

Europos Sąjungos – Lietuvos Respublikos

jungtiniame parlamentiniame komitete

pirmininkas
Naujausi pakeitimai - 2002 10 28.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   PRANCŪZIJA

LR Seimas