Lietuvos Respublikos Seimas

Apie komiteto posėdį 02-10-24

Komitetas apvarstytė ir bendru sutarimu pritarė Azartinių lošimų įstatymo, darbo sutarties įstatymo, įstatymo "Dėl LR gyventojų pajamų brangiam turtui įsigyti arba kitų įsigytų bei perleidžiamų lėšų deklaravimo", gyventojų turto ir pajamų deklaravimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektui Nr. IXP-1937.

Antru darbotvarkės klausimu komitetas apsvarstė ir taip pat bendru sutarimu pritarė Transporto lengvatų įstatymo 1, 5, 8 straipsnių ir trečiojo skirsnio pavadinimo pakeitimo įstatymo projektui Nr. IXP-1939, kurio tikslas suderinti šio įstatymo nuostatas su Civilinio kodekso ir Geležinkelio transporto kodekso nuostatomis bei įstatyme vartojamą sąvoką "mėnesinis" važiavimo bilietas pakeisti sąvoka "terminuotas" važiavimo bilietas.

Trečiu ir ketvirtu klausimu komitetas apsvarstė Gyventojų apsirūpinimo gyvenamosiomis patalpomis įstatymo pakeitimo įstatymo projektą Nr. IXP-1624 ir Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo įgyvendinimo įstatymo projektą Nr. IXP-1625. Šių įstatymų projektų tikslas - padidinti valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti socialinį efektyvumą, nukreipiant šią paramą tiems, kuriems jos labiausiai reikia - jaunoms šeimoms, auginančioms vaikus, mažas pajamas turintiems asmenims. Taip pat supaprastinti valstybės remiamų (lengvatinių) būsto kreditų teikimo procedūras ir administravimą, atsisakant išankstinio pretendentų į šią paramą registravimo savivaldybėse ir eilių sudarymo. Komitetas pritarė komiteto patobulintiems įstatymo projektams, atsižvelgęs į Seimo Teisės departamento, Valstybinės jaunimo reikalų tarybos ir Seimo narių pasiūlymus.

Taip pat komitetas pritarė pasiūlymams Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 4 ir 34 straipsnių papildymo įstatymo projektui Nr. IXP-1604 ir Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 2 straipsnio papildymo įstatymo projektui Nr. IXP-1605.

Komitetas paskyrė išvadų rengėjus dėl šių įstatymų projektų:

- Seimo nutarimo "Dėl Nacionalinio žmogaus teisių rėmimo ir apsaugos veiksmų Lietuvos Respublikoje plano patvirtinimo" projekto Nr. IXP-2005 - Artūras Melianas, Irena Šiaulienė;

- Įmonių bankroto įstatymo 10, 11, 13, 19 ir 27 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto Nr. IXP-1969 - Irena Degutienė, Stasys Kružinauskas;

- Valstybės politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. IXP-1845 - Artūras Melianas, Algirdas Sysas.

 

Komiteto padėjėja

Renata Liekienė
Naujausi pakeitimai - 2002 10 25.
Renata Liekienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Socialinių reikalų ir darbo komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas