Lietuvos Respublikos Seimas

Kaimo reikalų komiteto SPRENDIMAS (2002-10-21 Nr.48) Dėl organizacinio komiteto sudarymo Žemės ūkio kooperatyvų kongresui surengti

Kaimo reikalų komitetas, siekdamas plėsti kooperatinį judėjimą,

nusprendžia:

1. Sudaryti organizacinį komitetą žemės ūkio kooperatyvų kongresui surengti:

1.Gintautas Kniukšta Seimo Kaimo reikalų komiteto pirmininkas

(organizacinio komiteto pirmininkas)

2. Zenonas Mačernius Seimo narys

3. Arvydas Vidžiūnas Seimo narys

4. Jonas Čiulevičius Seimo narys

5. Viktoras Rinkevičius Seimo narys

6. Domininkas Velička Seimo narys

7. Vladas Žalnerauskas Seimo narys

8. Jeronimas Kraujelis Žemės ūkio ministras

9. Raimundas Dužinskas Lietuvos Respublikos Prezidento patarėjas

10. prof. Antanas Stancevičius Žemės ūkio rūmų garbės pirmininkas

11. Jonas Ramonas Žemės ūkio rūmų pirmininkas

12. Genutė Staliūnienė Lietuvos ūkininkų sąjungos pirmininkė

13. Jonas Sviderskis Žemės ūkio bendrovių asociacijos generalinis direktorius

14. Regina Trubajeva Finansų ministerijos Ūkio sektorių skyriaus vedėjos pavaduotoja

15. Mykolas Aleliūnas Pramoninkų konfederacijos viceprezidentas

16. Bronis Ropė Savivaldybių asociacijos prezidentas

17. Alfonsas Gedgaudas Žemės ūkio darbuotojų profesinių sąjungos federacijos pirmininkas

18. Vytautas Vaitiekūnas Žuvininkystės departamento direktorius

19. prof. Julius Ramanauskas Žemės ūkio universiteto katedros vedėjas

20. Alvydas Baležentis Agrarinės ekonomikos instituto skyriaus vedėjas

21. Leonardas Michelbertas Kaimo reikalų komiteto patarėjas

22. Gintautas Pečiuliauskas Žemės ūkio ministerijos vyriausiasis specialistas

23. Remigijus Urbonas Žemės ūkio rūmų vyriausiasis specialistas

24. Vytautas Lekešys Žemės ūkio kooperatyvo “Lietuviškas pienas” direktorius

25. Sigitas Dimaitis Žemės ūkio kooperatyvo “Daržovių centras” direktorius

26. Antanas Pocius Panevėžio rajono Vadoklių seniūnijos seniūnas

27. Algis Gaižutis Miško savininkų asociacijos valdybos pirmininko pavaduotojas

28. Aleksas Speičys Ūkininkas (Panevėžio rajonas)

2. Organizaciniam komitetui pavesti:

2.1 Surengti Vilniuje, 2003 metų I ketvirtyje, žemės ūkio kooperatyvų kongresą.

2.2 Parengti iki 2002 m. lapkričio 31 d. Kongreso programą, sudaryti jo rengimui reikalingų lėšų sąmatą ir pateikti ją tvirtinti Seimo valdybai.

2.3 Parengti iki 2002 m. lapkričio 20 d. kooperatinio judėjimo vystymo ir propagavimo priemonių planą.

3. Pasiūlyti Žemės ūkio rūmams sudaryti iki 2002 m. gruodžio 01 d kooperatinio švietimo programą, jos vykdymo sąmatą, numatyti finansavimo šaltinius.

4. Pasiūlyti Žemės ūkio ministerijai kartu su Žemės ūkio rūmais iki Kongreso pradžios parengti informacinę ir metodinę medžiagą apie kooperatyvų veiklą žemės ūkyje.

5. Pasiūlyti Savivaldybių asociacijai surengti pasitarimą kooperacijos plėtrai kaime aptarti.

 

Komiteto pirmininkas Gintautas Kniukšta

 

 

 
Naujausi pakeitimai - 2004 03 09.
Simantė Kairienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Parlamentinė kontrolė  >   2002 metai

LR Seimas