Lietuvos Respublikos Seimas

Kaimo reikalų komiteto POSĖDŽIO PROTOKOLO IŠRAŠAS (2002-10-21 Nr.48'3) Dėl gazolio, skirto naudoti žemės ūkyje ir žuvininkystėje atleidimo nuo akcizo (nuo 2003 m.)

3. SVARSTYTA: Dėl gazolio, skirto naudoti žemės ūkyje ir žuvininkystėje atleidimo nuo akcizo (nuo 2003 m.)

NUSPRĘSTA:

1. Finansų viceministro Vito Vasiliausko ir Ūkio ministerijos sekretoriaus Aniceto Ignoto informaciją apie parengtą LR Vyriausybės nutarimo "Dėl akcizais neapmokestinamų gazolių, skirtų naudoti žemės ūkyje, taip pat tvenkinių ir kitų vidaus vandenų žuvininkystėje, įsigijimo tvarkos patvirtinimo" projektą - priimti žiniai.

2. Pasiūlyti Finansų ir Ūkio ministerijoms patobulinti šį projektą, atsižvelgiant į sekančius siūlymus:

2.1. patikslinti akcizais neapmokestinamo gazolio, skirto naudoti žemės ūkyje, įsigijimo tvarką, nurodant akcizais apmokestinamų prekių sandėlių ir degalinių skaičių ir išdėstymo vietas šalyje;

2.2. patikslinti gazolio išdavimo iš akcizais apmokestinamų prekių sandėlių tvarką įmonėms, kurios tiekia kurą žemės ūkio subjektams;

2.3. apskaičiuoti papildomus kaštus, susijusius su akcizais apmokestinamų prekių sandėlių ir degalinių steigimu ir jų įtaką kuro kainoms;

2.4. patikslinti numatomą žemės ūkio subjektams nustatytos formos kortelės išdavimo tvarką dėl jam leistinų įsigyti akcizais neapmokestinamų gazolių kiekį.

3. Apie patobulintą minėto nutarimo projektą informuoti Seimo Kaimo reikalų komitetą iki 2002 m. lapkričio 19 d.

 

 

Posėdžio pirmininkas Gintautas Kniukšta

 
Naujausi pakeitimai - 2004 03 04.
Simantė Kairienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Parlamentinė kontrolė  >   2002 metai

LR Seimas